ⓘ Pipikiran

Diuk

Lembar: diuk bari ngalonjorkeun suku duanana. Nyanghunjar: diuk bari ngalonjorkeun suku sabeulah. Ngabaheuhay: diuk nyangunjar bari suku direnggangkeun, biasana lantaran capé. Sila: diuk bari nikelkeun suku duanana handapeun pingping nu didengkakkeun. Sideuha: diuk emok atawa sila bari leungeun sabeulah dipaké nulak awak. andéprok: emok rakep awéwé. Candeluk: diuk sababaraha lilana kawas aya nu didagoan. Émok: diuk awéwé, sukuna duananaditikelkeun semu ka gigir ditindihan ku dua pingping. Ngabebengkong atawa ngalegeday: diuk lila rada semu bengkung, bari nganggur. Campego: diuk sababaraha ...

Akurasi jeung présisi

Dina sains, rékayasa, industri jeung statistik, akurasi nyaéta tingkatkacocogan ukuran atawa lobana itungan kana nilai sabenerna. Akurasi pakait raket jeung presisi, disebut ogé bisa dijieun deui atawa diulang deui, tingkat nu dina ukuran atawa itungan saterusna nembongkeun hasil nu sarua atawa ampir sarua. Hasil itungan atawa ukuran bisa akurat tapi teu présisi; présisi tapi teu akurat; atawa teu présisi jeung teu akurat. Hiji hasil disebut valid lamun akurat jeung presisi. Watesan nu pakait dina survey nyaéta kasalahan sarta bias.

Panyakit wilson

Panyakit wilson atawa degenerasi hepatolentikular nyaéta kalainan génétik atawa turunan langka nu tumiba ka hiji tina 30 rébu kalahiran jalma di sakuliah alam dunya, panyakit wilson nyababkeun awak karacunan tambaga nu disababkeun ku ayana panumpukan logam tambaga dina jero awak. Tambaga nu numpuk ieu ka akumulasi dina haté jeung sababaraha organ awak lianna kayaning panon, jeung otak.

                                     

ⓘ Pipikiran

  • jeung kagumbiraan. Méga beureum surupna geus burit Ngalanglayung panas pipikiran Cikur jangkung jahé konéng Naha teu palay tepung Sim abdi mah ngabeunying
  • nanggeuy gado, diuk nanggeuy gado biasana keur ngalamun atawa baringung pipikiran Ngabaheuhay diuk nyangunjar bari suku direnggangkeun, biasana lantaran
  • lengkepna. Pangalaman munggaran jeung Jibril ieu matak ngaganggu kana pipikiran Muhammad, tapi Khodijah istrina ngayakinkeun jeung percaya yén ieu pangalaman
                                     

Dangdanggula

Dangdanggula mangrupa tembang pupuh nu ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan. Hiji basa, hiji bangsa Basa bangsa, Indonesia Hiji bangsa, hiji Nusa tunggal, Nusantara Sélér-sélér, suku bangsa Di wewengkon, mana-mana Sakasuka, sakaduka Wujud bangsa, Indonesia