ⓘ Pangaweruh

Pangaweruh

Pangaweruh nyaéta harti nu loba watesna kalawan gumantung kana konteksna, sanajan kitu pangaweruh leuwih raket hubunganna jeung sababaraha konsép kayaning harti, émbaran, paréntah, komunikasi, réprésentasi, diajar, jeung stimulus méntal.

Élmu

Élmu nyaéta sakumna usaha sadar pikeun nalungtik, manggihan sarta ngaronjatkeun pamahaman manusa ti sagala rupa sisi kanyataan dina alam manusa. Sisi-sisi ieu diwatesan sangkan dihasilkeun rumusan-rumusan anu pasti. Élmu méré kapastian kalawan ngawatesan wengkuan tetempoanana, sarta kapastian élmu-élmu meunang ti kakawatesanana. Contona: Élmu Alam ngan bisa jadi pasti sanggeus widangna diwatesan kana hal anu materil waé atawa élmu psikologi ngan bisa norah laku-lampah manusa lamun ngawatesan wengkuan tetempoanana kana sisi umum ti laku-lampah manusa anu nyata. Patali jeung conto ieu, élmu- ...

Al Alaq

Surah Al Alaq nyaéta surah ka-96 dina al Quran. Surah ieu diwangun ku 19 ayat sarta kaasup golongan surah-surah Makkiyah. Ayat 1 nepi ka 5 ti surah ieu téh ayat-ayat Al Quran anu munggaran diturunkeun, nyaéta waktu Nabi Muhammad nyepi di guha Hiro. Surah ieu dingaranan Al Alaq, dicokot tina kecap "Alaq" anu aya dina ayat ka-2 surat ieu. Surat ieu dingaranan ogé Iqro atawa Al Qolam.

Téhnologi

Téhnologi mibanda leuwih ti hiji harti. Nu hiji mangrupa tumuwuh jeung tumerapna parabot, mesin, bahan, jeung prosés nu nulungan manusa méréskeun masalah sarta nedunan pangabutuh. Salaku kagiatan manusa, téhnologi ngamangsa boh élmu boh rékayasa. Istilah téhnologi ku sabab kitu mindeng dicirikeun ku papanggihan-papanggihan jeung gadget maké prinsip jeung prosés ilmiah nu anyaran kapanggih. Tapi, papanggihan nu geus heubeul pisan saperti gilinding gé mangrupa conto téhnologi. Harti séjén - dipaké na widang ékonomi - nilik téhnologi salaku wujud mutahir pangaweruh urang dina cara ngagabungke ...

Élmuwan

Élmuwan nyaéta jalma anu digawé sarta neuleuman kalawan leukeun sarta soson-soson dina widang élmu pangaweruh. Para élmuwan bisa digawé dina widang élmu pangaweruh anu béda. Di dieu ditembongkeun sawatara conto: Jalma anu diajar fisika nyaéta fisikawan. Anu diajar kimia disebut kimiawan. Anu diajar biologi disebut biolog.

Psikologi

Psikologi nyaéta widang élmu akademis jeung terapan anu aya hubungannana jeung studi ngeunaan pikiran, otak sarta kalakuan manusa. Psikologi ogé kakaitan jeung aplikasi pangaweruh éta dina anéka widang aktivitas manusa, kaasup masalah kahirupan sapopoé masing-masing individu jeung nambaan gangguan méntal.

Universitas Pakuan

Universitas Pakuan diadegkeun taun 1961 ku ngaran Universitas Bogor. Dina bulan Séptémber 1977, Kopertis IV jeung Wali Kota Madya Bogor, paguron luhur ieu narima penggabungan sababaraha paguron luhur swasta nu aya di Bogor. Ku alatan penggabungan ieu, ngaran paguron luhur ieu dirobah jadi Universitas Pakuan dina taun 1980.

Al Jinn

Surat Al-Jinn nyaéta surat ka-72 dina Al Quran. Surat ieu kaasup surat Makkiyah jeung kawengku 28 ayat. Dingaranan "al-Jinn" nu hartina "Jin" tina kecap "al-Jinn" nu aya dina ayat mimiti ieu surat. Diécéskeun yén aya Jin minangka mahluk goib nu geus ngadangukeun bacaan Al Quran tur tumut ajaranna.

Informasi

Informasi nyaéta hasil tina pamrosésan, pangumpulan, manipulasi sarta pangaturan data ku cara anu bisa nambahan pangaweruh nu narimana. Informasi salaku konsép, miboga rupa-rupa harti, mimiti ti kagunaan sapopoé tepi ka wewengkon teknis. Sacara umum, konsép informasi raket pisan hubunganana jeung alpukah-alpukah ngeunaan watesan, komunikasi, kadali, data, wangun, paréntah, pangaweruh, harti, rangsangan méntal, pola, persépsi, sarta panyajian. Balaréa ramé ngomongkeun Éra Informasi salaku kamajuan tina Éra Pangaweruh Citakan:Weasel word atawa masarakat informasi, sarta tehnologi informasi. ...

Patologi

Patologi nyaéta studi ngeunaan prosés nu midasar panyakit jeung wangun séjén tinu gering, kahenteunormalan anu ngabahayakeun, atawa disfungsi. Dina biologi ogé aya cabang obat-obatan, anu husus ngalakukeun studi jeung diagnosa parobahan struktural jeung fungsional sél, jaringan jeung organ) nu midasar panyakit. Patologi minangka cabang élmu pangaweruh saterusna ngawangun dasar pamikiran élmu pangaweruh di satukangeun prakték médis.

Hindu

Ageman Hindu nyaéta sahiji ageman anu asalna ti anak buana India. Kapercayaan ageman ieu téh asalna ti bangsa-bangsa Indo-Iran kuna. Ageman ieu kira-kira mecenghul antara taun3102 SM nepi ka 1300 SM, sarta mangrupa salah sahiji ageman pangkolotna di dunya anu masih bisa tahan nepi ka kiwari. Ageman ieu nyaéta ageman katilu pangbadagna di dunya, sanggeus ageman Kristen sarta Islam, kalayan jumlah panganut saloba ampir 1 milyar jiwa.

Énsiklopédi

Énsiklopédi nyaéta kompendium tinulis pangaweruh manusa. Istilah éta asalna tina kecap Basa Yunani εγκύκλιος παιδεία, enkyklios paideia. Tina εγκύκλιος, kawas sirkuit tina κύκλος sirkuit jeung παιδεία, nu hartina instruksi. Énsiklopédi sipatna bisa umum, ngandung artikel-artikel dina jejer ti rupa-rupa widang salah sahiji contona Encyclopædia Britannica, atawa bisa ogé husus hiji widang saperti Énsiklopédi Sunda jeung énsiklopédi filosofi. Aya ogé énsiklopédi nu ngawengku jejer-jejer nu lega tina jihat budaya atawa bangsa, kayaning Great Soviet Encyclopedia jeung Énsiklopédi Indonésia. Cat ...

Seni

Seni nyaéta cabang élmu anu miboga multy tafsir atawa rupa-rupa pamadegan ti sawatara ahli dina widang kasenian.

                                     

ⓘ Pangaweruh

  • Pangaweruh nyaéta harti nu loba watesna kalawan gumantung kana konteksna, sanajan kitu pangaweruh leuwih raket hubunganna jeung sababaraha konsép kayaning
  • . anu hartina surti, ngarti, atawa nyaho. Élmu pangaweruh bisa boga harti surti kana hiji pangaweruh sarta élmu sosial bisa boga harti nyaho masalah - masalah
  • dihartikeun minangka kultur dina basa Indonesia. Kabudayaan nyaéta sakabéh pangaweruh manusa salaku mahluk sosial nu digunakeun keur maham jeung ngainterpretasikeun
  • sagumpal getih Alloh ngajadikeun qolam minangka pakakas pikeun ngamekarkeun pangaweruh manusa narindak ngaleuwihan wates alatan ngarasa dirina sarwa cukup
  • leukeun sarta soson - soson dina widang élmu pangaweruh Para élmuwan bisa digawé dina widang élmu pangaweruh anu béda. Di dieu ditembongkeun sawatara conto:
  • wujud mutahir pangaweruh urang dina cara ngagabungkeun rupa - rupa sumberdaya pikeun ngahasilkeun produk nu dipikahayang jeung pangaweruh urang kana naon
  • pikiran, otak sarta kalakuan manusa. Psikologi ogé kakaitan jeung aplikasi pangaweruh éta dina anéka widang aktivitas manusa, kaasup masalah kahirupan sapopoé
  • Ngamekarkeun hasil panalungtikan élmu pangaweruh téknologi jeung seni boh tina segi kuantitas boh segi élmu pangaweruh téknologi jeung seni nu spesifik
  • pangumpulan, manipulasi sarta pangaturan data ku cara anu bisa nambahan pangaweruh nu narimana. Informasi salaku konsép, miboga rupa - rupa harti, mimiti ti
  • midasar panyakit. Patologi minangka cabang élmu pangaweruh saterusna ngawangun dasar pamikiran élmu pangaweruh di satukangeun prakték médis. The primary goal