ⓘ Hirup-hurip

Hirup

Hirup mangrupa konsép multiharti tanpa dadaran nu basajan, sabab mindeng dilarapkeun kana rupa-rupa hal. WordNet méré opat welas harti pikeun kecap "life", sedengkeun Kamus Wéb Longman méré 35 harti. Artikel ieu ngadadarkeun harti utama dina élmu hirup; tumbu ka harti séjén bisa ditempo di bagian artikel nu patali di handap.

Kaséhatan

Kaséhatan nyaéta kaayaan sajahtra tina awak, jiwa, jeung sosial anu ngamanwakeun sakabéh jalma hirup produktif sacara sosial jeung ékonomis. Miara kaséhatan nyaéta tarékah sasadiaan jeung panyegah tina sagala wabah kaséhatan anu merlukeun pamariksaan, pangubaran jeung/atawa pangawulaan kaasup reuneuh jeung kalahiran. Pangajaran kaséhatan nyaéta prosés mantuan hiji jalma, ku ngalakonan boh sorangan boh sacara babarengan, pikeun nyieun kaputusan dumasar kana nu dipikanyaho ngeunaan perkara-perkara anu mangaruhan kaséhatan pribadina ogé jalma séjén. Harti anu malah leuwih basajan diajukeun ku ...

Tepas/Basajan

Sunda Budaya Élmu bumi Sajarah Hirup-hurip Matematika Élmu Masarakat Téhnologi Indéks abjad Sadaya kaca Kategori singket Kaca anyar Kaca heubeul Daptar istilah Wawanohan Nyieun rekening Ngédit artikel Sawala Pitulung We are building an open-content encyclopedia in many languages. We started in January 2001 and are now working on 60.649 articles in the English version. Léarn how to edit pages, experiment in the sandbox, and visit our Community Portal to find out how you can contribute to Wikipedia. This page is also available without pictures. More main page alternatives

Sajarah

Sajarah asalna tina basa Arab, nyaéta syajarotun nu hartina tangkal, turunan, atawa asal-usul. Ieu kecap téh asup kana basa Malayu dina abad ka-13 Masehi. Ari asupna kana basa Sunda mah kira-kira dina abad ka-17 Masehi, patali jeung agama Islam di wilayah Sunda. Pentingna sajarah atawa turunan téh dina budaya masarakat Arab mah jéntré pisan. Hal ieu kagambar dina susunan pancakaki urang Arab nu tepi ka 20 tingkatan. Patali jeung pancakaki katut sajarah, silsilah Raja Yogya disusun dina wangun tangkal. Ari di Sumedang mah aya Kitab Pancakaki nu disusun ku Raden Arya Suryalaga. Ieu kitab téh ...

Purwakanti

Purwakanti nyaéta padeukeutna sora kecap dina ungkara kalimah, bagian-bagian kalimah, atawa réndonan kecap-kecap; utamana dina puisi. Perenahna bisa ngaréndéng dina sakalimah atawa sapadalisan, bisa ogé ngaruntuy dina antar padalisan. Nilik kana perenahna, aya nu disebut purwakanti rantayan, purwakanti runtuyan, sarta gabungan runtuyan jeung rantayan pileuleuyan pileuleuyan

Kabupatén Kuningan

Kabupatén Kuningan nyaéta hiji kabupatén di Propinsi Jawa Kulon, Indonésia. Ibukotana téh nyaéta Kacamatan Kuningan. Kabupatén Kuningan aya di antara 108°23 - 108° 47 Bujur Wétan jeung 6°45 - 7°13 Lintang Kidul. Kabupatén Kuningan aya di tungtung wétan Jawa Kulon, wawatesan jeung Kabupatén Cirebon di beulah kalér, Kabupatén Brebes, Jawa Tengah di beulah wétan, Kabupatén Ciamis di beulah kidul, sarta Kabupatén Majalengka di beulah kuloneunana.

Sanghyang Siksa Kanda ng Karesian

Sanghyang Siksa Kanda ng Karesyan mangrupa hiji pustaka Sunda nu ku sawatara ahli digolongkeun kana pustaka énsiklopédik nu ditulis taun 1440 Saka. Ditulis ngagunakeun aksara Sunda Kuna jeung basa Sunda Kuna.

Ayip Rosidi

Ayip Rosidi) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia, sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara. Ayip aktif nulis, boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh, umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar 1953-1955, sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra, seni, pers, jeung budaya. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda 2003 nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna sastra lokal. Kungsi ngaj ...

Sahadat buhun

Sahadat buhun atawa sadat buhun nyaéta istilah pikeun nyebut kalimah sakral anu diyakinan minangka bagian tina tartib hirup budaya Sunda wiwitan. Tapi aya ogé anu nyebutna minangka sahadat Baduy, lantaran sahadat ieu réa dipaké ku urang Baduy nu ngagem ajaran Sunda wiwitan. Para Sastrawan Sunda Ngagolongkeun Sahadat ieu kajero kelompok Ajimantra atawa puisi mantra, yang berasal dari dua daerah, yakni Ajimantra Baduy Banten dan Ajimantra Priangan. Pengertian Sahadat Buhun berbéda dengan maksud SahadatSyahadat yang dimaksud dalam agaman Islam. Didalam kamus bahasa Indonésia Sahadat Syahadat ...

Mantra

Mantra nyaéta rakitan basa anu mibanda unsur-unsur puisi saperti purwakanti jeung wirahma, anu dianggap mibanda kakuatan gaib. Mantra jelas lain kecap nu asalna tina basa Sunda. Mantra asalna tina kecap basa Sanskerta. Mantra asalna tina tradisi Hindu kuna. Mantra diwangun ku kekecapan nu ngandung wirahma, jelas patokanana, puguh itungan engangna, tungtung kalimah ngalagena. Awalna mantra dijieun ku para pandita. Kalimah nu diwangun mangrupa getering rasa paménta manusa ka sang Murbawisésa. Mantra awalna aya dina kitab Sutra para pandita. Di tanah Pasundan, mantra ngajirim jadi rajah, jamp ...

Diponegoro

Dipanegara atawa anu leuwih dipikawanoh Pangéran Diponegoro dina yuswa 69 taun) nyaéta salah sahiji Pahlawan Nasional Républik Indonésia anu ditetepkeun ku SK Présidén Nomer 087 taun 1973. Pangéran Diponegoro kasohor ku tarékahna mingpin Perang Diponegoro balukar tina lalampahan pamaréntah Hindia Walanda anu harita sangunahna baé henteu ngahargaan budaya jeung tradisi masarakat satempat, ogé larapan pajég anu luhur ka rahayat.

Agus Salim

Agus Salim ; gumelar di Agam, Sumatera Kulon, 8 Oktober 1884 – tilar dunya di Jakarta, Indonesia, 4 Nopémber 1954 dina umur 70 taun) nyaéta pajoang kamerdikaan Indonésia. Haji Agus Salim ditetepkeun minangka salah sahiji Pahlawan Nasional Indonésia ku SK Présidén nomor 657 Taun 1961 dina ping 27 Désémber 1961.

                                     

ⓘ Hirup-hurip

  • Hirup mangrupa konsép multiharti tanpa dadaran nu basajan, sabab mindeng dilarapkeun kana rupa - rupa hal. WordNet méré opat welas harti pikeun kecap life
  • kaayaan sajahtra tina awak, jiwa, jeung sosial anu ngamanwakeun sakabéh jalma hirup produktif sacara sosial jeung ékonomis. Miara kaséhatan nyaéta tarékah sasadiaan
  • leupas anu diwangun ku komunitas. Sunda Budaya Élmu bumi Sajarah Hirup - hurip Matematika Élmu Masarakat Téhnologi Indéks abjad Sadaya kaca
  • jeung jaga, miboga ajén pikeun cecekelan hirup dina jero pakumbuhan nepi ka bisa jauh tina balai, hirup - hurip atawasalamet, jeung parek rejeki. Salian
  • tempat dina kecap anu padeukeut atawa Frendi samudra contona: Contona: hirup - hurip hayuuu anjuk hutang ngumbar napsu Purwakanti laraspurwa téh nyaéta purwakanti
  • Talaga Remis Gedong Perundingan Linggarjati Linggarjati Indah Sangkan Hurip Désa Sitonjul Cibulan Taman Purbakala Cipari Cigugur Balong Karamat Darmaloka
  • leuit kaeusi, paranje kaeusi, huma kaoméan, sadapan karaksa, palana ta hurip sowe waras, nyewana sama wong sarat. Sangkilang di lamba, trena taru lata
  • Ensiklopédi Sunda. Jakarta: Pustaka Jaya. 2000 Ayang - ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras Ucang - ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk
  • Ashadu Sahadat Bawa, Iman jati lulungguhan pulo nyawa, Roh nyawa intening hurip Hurip ieu keuna ku gingsir Langgeng teu keuna ku owah, Lailahaileloh Muhamad