ⓘ Budaya

Budaya

Budaya asalna tina basa Sansekerta nyaéta buddhayah, nu mangrupa wangun jamak tina buddhi dihartikeun minangka hal-hal nu aya pakaitna jeung budi ogé akal manusa. Dina basa Inggris, kabudayaan disebut culture, nu asalna tina kecap Latin" Colere’, nyaéta ngolah atawa ngerjakeun. Bisa dihartikeun ogé minangka ngolah taneuh atawa tatanén. Kecap culture ogé bisa dihartikeun minangka" kultur” dina basa Indonesia.

Institut Seni Budaya Indonésia Bandung

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung nyaéta salah sahiji paguron luhur nagri anu aya di kota Bandung, Jawa Kulon. ISBI Bandung ngayakeun atikan dina program Vokasi, Sarjana, jeung Pascasarjana di bidang seni jeung budaya. ISBI diadegkeun taun 1968 ku pamaréntah Kota Bandung dina ngaran Konservatori Tari. ISBI Bandung miboga opat fakultas jeung 11 jurusan.

Kapangurusan Bareng Kasenian jeung Budaya Turk

Kapangurusan Bareng Kasenian jeung Budaya Turk nyaéta hiji organisasi kabudayaan internasional nagara-nagara kalawan populasi Turk, maké basa nu asup ka rungkun basa Turk.

Cagar Budaya Ciung Wanara

Cagar Budaya Ciung Wanara mangrupa titinggal puseur dayeuh Karajaan Galuh Pusaka anu dikukuhkeun ku Permanadikusumah. Di ieu tempat aya titinggal ti legénda Ciung Wanara salah saurang putra Permanadikusumah. Di dieu ogé dibangun Goong Perdamaian Dunia minangka lambang tali duduluran, perdamaian jeung alam.

Kabudayaan Sunda

Saban bangsa mibanda étos, kultur, sarta budaya anu béda. Tapi tong anéh lamun aya bangsa anu boga kahayang pikeun melakeun étos budayana ka bangsa séjén, alatan nyangka yén etos sarta kultur budaya mibanda kaonjoyan. Kabiasaan ieu kasampak dina étos sarta kultur budaya bangsa urang, alatan dina sawatara dékadeu geus kahébos ku budaya bangsa séjén. Arus modernisasi ngagempur budaya nasional urang anu jadi jati diri bangsa. Budaya nasional kiwari kasampak pohara kuna, komo aya generasi ngora anu éra diajarna, pangabisa ngawasa kasenian tradisional dianggap teu méré mangpaat. Rasa bangsa beu ...

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda

nyaéta program studi munggaran di Nusantara anu nyantumkeun basa daérah minangka ngaran prodi dina tingkat magister. Ieu prodi dimimitian ku ayana Surat Persetujuan di Senat Akademik nomer 070/Senat Akd/UPI-TU/VI2008 tanggal 23 Juni 2008 anu dituturkeun ku turunna SK Réktor UPI nomer 4362/H40/PP/2008 tanggal 23 Juli 2008.

                                     

ⓘ Budaya

 • Budaya asalna tina basa Sansekerta nyaéta buddhayah, nu mangrupa wangun jamak tina buddhi budi atawa akal dihartikeun minangka hal - hal nu aya pakaitna
 • Institut Seni Budaya Indonesia Bandung disingget ISBI Bandung nyaéta salah sahiji paguron luhur nagri anu aya di kota Bandung, Jawa Kulon. ISBI Bandung
 • Kapangurusan Bareng Kasenian jeung Budaya Turk Basa Turki: Uluslararası Türk Kültürü Teskilatı - Türksoy nyaéta hiji organisasi kabudayaan internasional
 • Cagar Budaya Ciung Wanara mangrupa titinggal puseur dayeuh Karajaan Galuh Pusaka anu dikukuhkeun ku Permanadikusumah. Di ieu tempat aya titinggal ti legénda
 • nyaéta sagala rupa hal anu aya hubunganna jeung budaya Sunda. Saban bangsa mibanda étos, kultur, sarta budaya anu béda. Tapi tong anéh lamun aya bangsa anu
 • SMAS Budaya Jakarta nyaéta Sakola Menengah Atas Swasta anu aya di Kota Jakarta Timur. Alamat lengkepna di Jl. Dermaga Baru Klender, Kalurahan Désa Klender
 • SMKS Budaya Jakarta nyaéta Sakola Menengah Kajuruan Swasta anu aya di Kota Jakarta Timur. Alamat lengkepna di Jl. Dermaga Baru No. 48, Kalurahan Désa Klender
 • sumber daya manusa dina widang atikan basa jeung budaya Sunda. Ngahasilkeun tanaga atikan basa jeung budaya Sunda anu profésional di rupaning tingkatan jenjang
 • Cilacap mibanda dua budaya nyaéta budaya Sunda jeung budaya jawa Gambar: Sedekahketupat.jpg Sidekah Kupat, salah sahiji budaya tinggalan karuhun Sunda
 • Sri Budaya nyaéta salah sahiji Désa di kacamatan Way Seputih, Kabupatén Lampung Tengah, Propinsi Sumatra Kalér, Indonésia. Citakan: Way Seputih, Lampung
 • 5 Juli - Pamilihan présidén Indonésia 28 Agustus - Gelar Budaya jeung Wisata Kontémplatif NYIAR LUMAR 4 Situs Astana Gedé Kawali 26 Désémber - Tsunami
                                     

SMAS Budaya Jakarta

SMAS Budaya Jakarta nyaéta Sakola Menengah Atas Swasta anu aya di Kota Jakarta Timur. Alamat lengkepna di Jl. Dermaga Baru Klender, Kalurahan/Désa Klender Kacamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, kalawan nomor NPSN 20103218.

                                     

SMKS Budaya Jakarta

SMKS Budaya Jakarta nyaéta Sakola Menengah Kajuruan Swasta anu aya di Kota Jakarta Timur. Alamat lengkepna di Jl. Dermaga Baru No. 48, Kalurahan/Désa Klender Kacamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, kalawan nomor NPSN 20103696.

                                     

Sri Budaya, Way Seputih, Lampung Tengah

Sri Budaya nyaéta salah sahiji Désa di kacamatan Way Seputih, Kabupatén Lampung Tengah, Propinsi Sumatra Kalér, Indonésia. Citakan:Way Seputih, Lampung Tengah

                                     

2004

28 Agustus - Gelar Budaya jeung Wisata Kontémplatif NYIAR LUMAR 4 Situs Astana Gedé Kawali 5 Juli - Pamilihan présidén Indonésia 26 Désémber - Tsunami, Acéh

                                     

Semana Santa

Pradjoko, Didik 14-16 Nopember 2006. Perebutan Pulau dan Laut: Portugis, Belanda, dan Kekuatan Pribumi di Laut Sawu Abad XVII-XIX Makalah Seminar. Konferensi Nasional Sejarah VIII Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.