ⓘ Sunda

Sunda

Sunda nyaéta éntitas bangsa/séké sélér nu nyicingan utamana bagian kulon pulo Jawa, nyaéta urang Sunda, nu ngagunakeun basa Sunda salaku basa indungna katut kabudayaanana. Kecap Sunda bisa nujul ka rupa-rupa harti nu sacara umum patali jeung wewengkon bagian kulon kapuloan Indonésia. Titinggal sajarah pangheubeulna nu nyebut-nyebut kecap Sunda nyaéta prasasti Kebonkopi 2 nu dijieun taun 536 M atawa 458 Saka dina basa Malayu nu nujul ka karajaan Sunda aya ogé nu boga pamanggih yén prasasti ieu dijieun taun 932 M, atawa 854 Saka. Kecap Sunda ogé geus aya ti saprak 4000 SM anu geus kaliwat nu ...

Aksara Sunda Baku

Aksara Sunda nujul ka hiji sistim ortografi hasil karya masarakat Sunda nu ngawengku aksara jeung sistim kaaksaraan pikeun nuliskeun basa Sunda. Aksara Sunda ngarujuk ka aksara Sunda kuna nu kungsi dipaké sahanteuna ti abad ka-14 nepi ka abad ka-18.

Urang Sunda

Urang Sunda mangrupa salah sahiji séké sélér nu ngeusi utamana bagian kulon pulo Jawa, populasi kadua panglobana di Indonésia. Luyu jeung sajarahna, urang Sunda lolobana sumebar di lemah caina nu kiwari sacara administratif sumebar di propinsi Jawa Kulon, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, jeung Lampung kidul. Lian ti éta, program transmigrasi ti Tatar Sunda ka sababaraha wewengkon di Kalimantan jeung Sulawesi ogé ngahasilkeun kantong-kantong masarakat Sunda, katambah ku pribadi-pribadi nu sumebar di sakuliah dunya, nu utamana kadorong ku motif ékonomi.

Basa Sunda

Basa Sunda nyaéta basa nu dipaké ku kurang leuwih 41 juta jalma di wewengkon kulon pulo Jawa atawa 13.6 persén ti populasi Indonésia. Basa Sunda kaasup kana kulawarga basa Austronésia - Malayo-Polinésia - Malayo Kulon-Polinésia - Sundik nu mibanda sababaraha dialék/logat dumasar padumukan jalmana: Banten, Ciamis, Bogor, Parahyangan, Cirebon, jeung Brebes Parahiangan téh wilayah nu panglobana di Tatar Sunda, minangka dialék utama basa lulugu basa Sunda nu diajarkeun ti mimiti Sakola Dasar SD nepi ka SMA Sekolah Menengah Atas sanggeus kaluar kaputusan ti Gupernur Jawa Barat.

Kapuloan Sunda Leutik

Kapuloan Sunda Leutik atawa Nusa Tenggara nyaéta sakumpulan pulo di Indonésia Wétan. Jeung Kapuloan Sunda Gedé di béh kulon, kapuloan ieu ngabentuk Kapuloan Sunda.

Aksara Sunda Kuna

Aksara Sunda kuna nyaéta aksara anu mekar di wewengkon Jawa Kulon dina Abad XIV-XVIII anu awalna dipaké pikeun nuliskeun basa Sunda kuna. Aksara Sunda kuna mangrupa pamekaran tina Aksara Pallawa anu nepi kana tahap modifikasi hasna, sakumaha anu dipaké dina naskah-naskah lontar abad ka XVI. Dipakéna aksara Sunda kuna dina wangun pangmimitina di antarana dipanggihan dina prasasti-prasasti anu aya di Astana Gedé, Kacamatan Kawali,Kabupatén Ciamis, jeung Prasasti Kabantenan anu aya di Kacamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Édi S. Ékadjati nétélakeun yén ayana aksara Sunda kuna geus lila pisan kasil ...

Karajaan Sunda

Karajaan Sunda, numutkeun naskah Wangsakerta mangrupa karajaan nu ngadeg ngaganti Tarumanagara nu kabagi dua jeung kembaranana, Galuh. Karajaan Sunda diadegkeun ku Tarusbawa taun 591 Caka Sunda. Masih numutkeun Naskah Wangsakerta, Karajaan Sunda ogé ngawengku wilayah anu kiwari jadi Provinsi Lampung sanggeus putri Karajaan Lampung nikah jeung putra mahkota Karajaan Sunda. Lampung dipisahkeun ti bagéan karajaan Sunda nu di pulo Jawa ku Selat Sunda.

Sajarah basa Sunda

Nepi ka taun 1600 Maséhi, basa Sunda téh mangrupa basa nagara di karajaan Salakanagara,Galuh,Kawali,Sunda,jeung Pajajaran Dina ieu mangsa, basa Sunda kaasupan ku basa Sansakerta saperti anu katémbong dina prasasti titinggal Purnawarman, malah aksarana ogé maké aksara Pallawa. Basa Sunda alam harita dipaké dina widang kanagaraan, kasenian, jeung kahirupan sapopoé, loba kitab ageman anu ditulis dina basa Sunda sarta ngagunakeun aksara Sunda kunao saperti Siksa Kanda ng Karesian, Carita Parahyangan, Amanat Galunggung, jeung Guru Talapakan. Geura titénan basa Sunda nu dipaké alam harita, boh n ...

Kecap (basa Sunda)

Kecap nyaéta wangun katatabasaan pangleutikna. Kecap mangrupa bagian kalimah anu dicirian ku ayana randegan, ogé mibanda harti. Ku kituna, kecap téh bagian kalimah anu bisa mandeg mandiri sarta ngandung harti anu tangtu.

Tatakrama basa Sunda

Tatakrama basa Sunda nyaéta ragam basa Sunda anu dipaké atawa dipilihna dumasar kana kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana. Istilah tatakrama basa Sunda numutkeun hasil Kongrés Basa Sunda taun 1988 di Cipayung, Bogor, dipaké pikeun ngagantikeun istilah undak-usuk basa Sunda. Alesanana nyaéta lantaran undak-usuk basa awalna dimaksudkeun salaku panta-panta basa pikeun ngabédakeun kaayaan sosial masarakatna. Sedengkeun tatakrama basa Sunda dimaksudkeun pikeun silihormat jeung silihajénan.

Pérsib

Saméméh dingaranan Pérsib, di Kota Bandung ajeg Bandoeng Inlandsche Voetball Bond BIVB leuwih-kurang taun 1923. BIVB mangrupa salah sahiji organisasi perjuangan kaum nasionalis. Nu kungsi kacatet minangka pupuhu BIVB nyaéta Mr. Syamsudin nu diteruskeun ku putra pejuang istri Déwi Sartika, nyaéta R. Atot. Atot ieu nu kacatet minangka Komisaris Daérah Jawa Barat nu munggaran. BIVB ngamangpaatkeun lapangan Tegallega di hareupeun tribun pacuan kuda. Tim BIVB sababaraha kali ngayakeun pertandingan di luar kota saperti Yogyakarta jeung Jatinegara Jakarta. BIVB ngaleungit, tuluy mucunghul dua pak ...

Sato Sunda

Sato Sunda minangka sebutan pikeun rupa-rupa sato anu bisa kapanggih di Tatar Sunda Jawa Kulon, Banten & Jakarta. di antara sato-sato ieu, aya anu ngan bisa dipanggihan di Tatar Sunda wungkul, upamana badak cula hiji Rhinoceros sondaicus, surili Presbytis sp., jeung maung totol Panthera pardus. Sawatara rupa sato lianna mangrupa ingon-ingon anu ilahar dipiara ku para patani, saperti embé, domba, sapi, kuda, jeung sajabana. Sato lianna bisa ogé mangrupa sato nu diingu di imah-imah, saperti ucing, anjing, jeung rupa-rupa manuk.

Saéran gunting

Saéran gunting nyaéta manuk anu asalna tina spesies dicruridae. Manuk saéran kelirna paul semu hideung, pamatuk jeung cékérna ogé hideung, buntutna nyagak kawas gunting, panjang awakna kurang leuwih 29 cm. Sagigireun di nagara urang, manuk saéran ogé loba kapanggih hirup tur baranahan di nagara séjén saperti: Afganistan; Bangladesh; Bhutan; Kamboja; Cina; India; Republik Demokratik Rakyat Laos; Malaysia; Myanmar; Nepal; Pakistan; Singapura; Sri Langka; Taiwan, Thailand; jeung Viet Nam. Sanajan hirup di kebon-kebon, saéran mah henteu kasebut hama pikeun pepelakan. Kahakanna kayaning simeut, ...

Upit Sarimanah

Upit Sarimanah nyaéta sindén Sunda légendaris nu kapayunna janten guru dakwah. Mimitina wasta Suryamah. Kusabab waktos alitna geuring-geuringan, ku ninina nu janteun Indung Beurang, wastana digentos. Di umur 4 dugi ka 5 tahun tos apal mawakeun sababaraha lagu nu diajarkeun ninina. Taon 1935 ngalih ka Jakarta, sakola di HIS. Bapana nu kawitan Sakola Raja Bandung, ngawulang di Jakarta. Di Jakarta anjeunna diajar Kawih jeung lagu-lagu keroncong.

                                     

ⓘ Sunda

 • Sunda nyaéta éntitas bangsa séké sélér nu nyicingan utamana bagian kulon pulo Jawa katelah Tatar Sunda atawa Pasundan, kiwari ngawengku propinsi Jawa
 • nuliskeun basa Sunda Aksara Sunda ngarujuk ka aksara Sunda kuna nu kungsi dipaké sahanteuna ti abad ka - 14 nepi ka abad ka - 18. Salian ti aksara Sunda Kuna, kaadaban
 • Urang Sunda ᮅᮛ ᮞ ᮔ ᮓ mangrupa salah sahiji séké sélér nu ngeusi utamana bagian kulon pulo Jawa, populasi kadua panglobana di Indonésia. Luyu jeung
 • Basa Sunda ᮘᮞ ᮞ ᮔ ᮓ nyaéta basa nu dipaké ku kurang leuwih 41 juta jalma di wewengkon kulon pulo Jawa atawa 13, 6 persén ti populasi Indonésia. Basa
 • Kapuloan Sunda Leutik atawa Nusa Tenggara nyaéta sakumpulan pulo di Indonésia Wétan. Jeung Kapuloan Sunda Gedé di béh kulon, kapuloan ieu ngabentuk Kapuloan
 • Kabudayaan Sunda nyaéta sagala rupa hal anu aya hubunganna jeung budaya Sunda Saban bangsa mibanda étos, kultur, sarta budaya anu béda. Tapi tong anéh
 • Aksara Sunda kuna ᮃᮊ ᮞᮛ ᮞ ᮔ ᮓ ᮊ ᮔ nyaéta aksara anu mekar di wewengkon Jawa Kulon dina Abad XIV - XVIII anu awalna dipaké pikeun nuliskeun basa Sunda kuna
 • kembaranana Galuh. Karajaan Sunda diadegkeun ku Tarusbawa taun 591 Caka Sunda 669 M Masih numutkeun Naskah Wangsakerta, Karajaan Sunda ogé ngawengku wilayah
 • 1600 Maséhi, basa Sunda téh mangrupa basa nagara di karajaan Salakanagara, Galuh, Kawali, Sunda jeung Pajajaran Dina ieu mangsa, basa Sunda kaasupan ku basa
 • Mungkin maksud Anjeun artikel ieu: Aksara Sunda baku Aksara Sunda kuna
 • Tatakrama basa Sunda nyaéta ragam basa Sunda diksi anu dipaké atawa dipilihna dumasar kana kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana
                                     

Pusaka Sunda (majalah)

Pusaka Sunda atawa, nurutkeun éjahan aslina, éjahan Indonésia heubeul, Poesaka Soenda téh mangrupa serat kabar Sunda anu diterbitkeun ku Paguyuban Java Instituut antara taun 1922 nepi ka taun 1927, medalna tilu bulan sakali.

                                     

Poppy Mercury

Surat Undangan 1992 Bukan Aku Yang Kau Cinta 1995 Antara Kau Dia dan Aku 1993 Hati Siapa Tak Luka 1995 Biarkan Ku Pergi 1994 Terlambat Sudah 1993 Antara Jakarta dan Penang 1991 Tak Mungkin Dipisahkan 1995

                                     

Wawancara

Wawancara téh dina basa inggris disebutna interview, asal tina kecap inter jeung view. Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara téh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung atawa anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Kuayana kamekaran teknologi, wawancara ge bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan media internet anu disebut video conference.