ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75

Krépa

Krépa atawa Kripa atawa Kripacharya, nyaéta salah saurang inohong dina wiracarita Mahabarata. Manéhna téh anak Resi Baradwaja, sarta jadi guru para pangéran Kuru di Astinapura. Mimitina mah Krépa hirup di leweung babarengan jeung adina nu ngarann ...

Kunti

Kunti dina carita Mahabarata nyaéta anak awéwé ti Prabu Kuntiboja. Manéhna nyaéta barayana Basudéwa anu mangrupa bapana Baladéwa, Kresna jeung Subadra. Manéhna ogé nyaéta indungna Yudistira, Werkudara, jeung Arjuna sarta ogé mangrupa pamajikan ka ...

Kurawa

Kurawa nyaéta kumpulan antagonis dina wiracarita Mahabarata. Ngaran Kurawa sacara umum hartina "turunan Kuru". Kuru nyaéta ngaran Maharaja anu mangrupa turunan Bharata, sarta nurunkeun inohong-inohong dina wiracarita Mahabarata. Kurawa mangrupa s ...

Madrim

Madrim nyaéta salah saurang inohong dina wiracarita Mahabarata. Manéhna mangrupa saurang puteri ti Karajaan Madra, adina Salya, anu dihadiahkeun ka Pandu sanggeus Salya éléh ku Pandu dina adu tanding. Dina carita Mahabarata, Prabu Pandu hasil din ...

Nakula

Nakula, nyaéta saurang inohong protagonis dina wiracarita Mahabarata. Manéhna téh anakna Déwi Madrim, lanceuk ipar Déwi Kunti. Manéhna sakembaran jeung Sadéwa. Nurutkeun buku Mahabarata, Nakula kacida kasépna sarta pohara éndah mameunteuna. Nurut ...

Pandawa

Pandawa nyaéta hiji kecap tina basa Sansakerta, anu sacara harafiah boga harti anak "Pāndu", nyaéta salah sahiji Raja Astinapura dina wiracarita Mahabarata. Ku kituna, Pandawa mangrupa putera makuta karajaan kasebut. Dina wiracarita Mahabarata, p ...

Pandu

Pandu nyaéta ngaran salah sahiji palaku dina wiracarita Mahabarata, bapana para Pandawa. Pandu mangrupa anak kadua ti tilu sadulur, nyaéta Dréstarata anu sabenerna mah mangrupa pawaris ti Karajaan Kuru kalawan puseur pamaréntahan di Astinapura, t ...

Rada

Rada nyaéta indung téré Karna dina wiracarita Mahabarata. Rada téh pamajikan kusir karajaan Astinapura nu ngaranna Adirata, nu manggihan Karna orok nu dipiceun ku Déwi Kunti. Karna orok éta dirorok jeung digedékeun sarta dibéré ngaran Radéa ku Ad ...

Sadéwa

Sadéwa atawa Sahadéwa, nyaéta saurang protagonis dina wiracarita Mahabarata. Manéhna nyaéta salah saurang Pandawa, ngan béda jeung Yudistira, Bima, sarta Arjuna manéhna mah nyaéta anakna Déwi Madrim, adina Déwi Kunti. Manéhna nyaéta baraya kembar ...

Salya

Salya nyaéta lanceuk Madri, indungna Nakula jeung Sadéwa, dina wiracarita Mahabarata. Jadi manéhna téh pamanna Nakula jeung Sadéwa ti pihak indung sarta dipikacinta jeung dipikanyaah ku para Pandawa. Salya téh pamingpin Madradesh atawa Karajaan M ...

Sangkuni

Sangkuni atawa Sakuni nyaéta salah saurang inohong antagonis dina wiracarita Mahabarata. Manéhna mangrupa pamanna para Kurawa, sabab manéhna téh adi lalaki ti Déwi Gandari, indungna para Kurawa. Sabot para Pandawa maén dadu ngalawan para Kurawa, ...

Sanjaya (wayang)

Dina wiracarita Mahabarata, Sanjaya nyaéta anakna Gavalgana. Dina struktur pamaréntahan Astinapura, Sanjaya nyaéta saurang panaséhat, sakaligus kusir pribadi Raja Dréstarata. Sanjaya sanggup nempo hiji kajadian ti jarak nu kacida jauhna. Kaahlian ...

Santanu

Santanu nyaéta inohong protagonis dina wiracarita Mahabarata. Anjeunna nyaéta putera Raja Pratipa, Raja ti terah Candrawangsa, turunan Maharaja Kuru, anu mibanda tegal ngaranna Kurusétra, tempatna di India Kalér. Prabu Santanu mangrupa bapa ti Bi ...

Satyawati

Satyawati nyaéta salah saurang inohong dina wiracarita Mahabarata. Manéhna téh nyaéta pamajikanna prabu Santanu sarta indungna Citranggada jeung Wicitrawirya. Waktu keur budak nepi ka rumaja, Satyawati boga kasakit nu ngabalukarkeun awakna bau ha ...

Srikandi

Srikandi nyaéta salah saurang anak Raja Drupada jeung Déwi Gandawati ti Karajaan Pancala anu mecenghul dina wiracarita Mahabarata. Manéhna mangrupa panitisan Déwi Amba anu tiwas alatan panah Bisma. Dina buku Mahabarata manéhna dicaritakeun lahir ...

Subadra

Subadra mangrupa salah sahiji inohong penting dina Wiracarita Mahabarata, carita épik Hindu. Manéhna mangrupa puteri Prabu Basudéwa, sarta ogé mangrupa baraya téré Kresna. Subadra ieu anu mangrupa pawujudan ti Déwi Sri ieun nyaéta pamajikan kahij ...

Wicitrawirya

Dina wiracarita Mahabarata, Wicitrawirya nyaéta salah saurang anak Prabu Santanu, Raja di Astinapura. Indungna nyaéta Déwi Satyawati, pamajikan kadua Prabu Santanu. Wicitrawirya mangrupa adi Citranggada, sarta boga lanceuk téré nu ngaranna Bisma. ...

Widura

Widura nyaéta salah saurang inohong protagonis dina wiracarita Mahabarata. Manéhna nyaéta adi téré Pandu jeung Dréstarasta alatan ngabogaan bapa anu sarua, tapi béda indung. Bapana Widura nyaéta Resi Abiyasa sarta indungna nyaéta saurang awéwé ti ...

Wirata

Wirata alias matsyapati nyaéta hiji raja nu nulungan para Pandawa pikeun nyumput salila mangsa pangasingana dina Wiracarita Mahabarata. Manéhna asalna ti Dinasti Karajaan Matsya jeung ngadegkeun karajaan anyar nu ngarana Karajaan Wirata. Raja Wir ...

Yudistira

Citakan:HastinaRaja Yudistira basa Sansakerta: युधिष्ठिर; Yudhisthira nyaéta inohong protagonis dina wiracarita Mahabarata. Manéhna téh raja Indraprahasta, nu saterusna maréntah Astina sanggeus meunang dina perang rongkah di Kurusétra. Yudistira ...

Yuyutsu

Yuyutsu nyaéta saurang inohong protagonis dina wiracarita Mahabarata. Manéhna nyaéta baraya para Kurawa béda indung; indungna mangrupa saurang dayang. Béda jeung para Kurawa, manéhna mah ngabiluk Pandawa waktu perang di Kurusetra. Hal ieu ngajadi ...

Ékalaya

Ékalaya, nyaéta saurang pangéran ti kaum Nisada. Kaum ieu téh kaum anu panghandapna dina undakan kasta Hindu nyaéta kaum nu sok moro sato, tapi Ékalaya mibanda pangabisa anu sarimbag jeung Arjuna dina élmu manah. Boga tékad hayang jadi pamanah pa ...

Cakra

Cakra nyaéta ngaran pakarang Batara Wisnu anu nitis ka Batara Kresna, wujudna buleud kawas cakram. Musuh anu sakti ogé bisa nemahan pati ku éta pakarang. Unggal tokoh wayang titisan bakal balik deui ka wujud asal sanggeus dipanah pakarang cakra. ...

Ambaliki

Ambaliki nyaéta Adi ti Dewi Amba jeung Ambalika. Dikawinkeun ku adina Bisma, Citrawirya. Sabada Citragada tilardunya, Astina téh ragrag ka Citrawirya. Saenggeus kawin jeung Ambaliki, Citrawirya ge umurna teu lila, nilar bari teu kungsi boga anak. ...

Anggandara

Anggandara nyaéta adi Déwi Anggandari, praméswari Prabu Déstarata, wakil raja di Astina. Disebut ogé Patih Sangkuning. Diangkat jadi Maha Patih di Astina ku Prabu Jakapitana waktu diangkat jadi pejabat raja di Astina, pikeun ngawakilan Déstarata. ...

Anjani

Anjani nyaéta anak Resi Gautama ti patapaan Grastian jeung widadari ti Kaindran, Déwi Indradi. Anjani miadi ka Sobali jeung Sugriwa. Anjani mibanda jimat "Cupu Manik Astagina" paméré ti indungna, Déwi Indradi. Dina hiji poé, waktu Indradi keur ny ...

Antareja

Antareja nyaéta saurang satria pinunjul dina carita pawayangan, putra pasangan Wekudara jeung Déwi Nagagini. Kasaktiaan Antareja taya lian mibanda ajian ciduh peurah jadi upama tapak atawa dampal suku musuhna dilétak ku Antareja, mangka musuhna b ...

Arjuna

Arjuna, nyaéta salah sahiji tokoh protagonis dina wiracarita Mahabarata, ogé loba dicaritakeun dina pawayangan. Arj una téh putra panengah Pandawa, ti Déwi Kunti mah katilu da Nakula sareng Sadéwa mah putra ti Déwi Madrim. Anjeunna kagungan putra ...

Cépot

Si Cépot mangrupa hiji tangtungan wayang nu pinuh ku seléra humor jeung kiwari geus jadi ikon / icon dina pagelaran wayang golék. Malah nepi ka aya nu nyebut, "Lain urang Sunda kasebutna ari teu apal ka Si Cépot mah". Sanyongcolang kumaha si Cépo ...

Dawala

Dawala téh nyaéta salah sahiji panakawan dina carita wayang golék. Anak kadua ti Semar. Ari duduluranana nyaéta nu kahiji Astrajingga/Cépot, kadua Udél/Dawala, jeung Garéng.

Garéng

Garéng nyaéta tokoh carita pawayangan, anak Gandarwa nu diangkat anak ku Semar. Ngaran lain garéng nyaéta Pancalpamor, Pegatwaja, jeung Nala Garéng. Garéng téh punakawan kadua sanggeus Semar, ciri-ciri Garéng: Suku cingked némbongkeun lantip dina ...

Kakeyi

Kakeyi nyaéta salah sahiji pamajikan Prabu Dasarata, indung ti Barata, Satrugna, jeung Déwi Kanwaka. Nya Déwi Kakeyi pisan nu ngalantarankeun Batara Rama dibuang katengah leuweung. Demi riwayatna nyaéta, waktu Prabu Dasarata gering, Déwi kakeyi n ...

Kamajaya

Kamajaya nyaéta hiji déwa anak Hyang Ismaya. Sok mindeng disebut Hyang Anangga atawa hyang nu teu boga awak. Silsilahna nyaéta, waktu Hyang Batara Guru keur tatapa, ngaluarkeunn cahya nu kacida moncorongna. Hyang Kamajaya diperedih supaya ngahuda ...

Narayana

Narayana nyaéta anak Prabu Basudéwa nu disebut kembar selasih, nu hiji hideung nu hiji deui bodas. Nu hideung diaranan Narayana, ari nu bodas diaranan Krakaksana. Saenyana Narayana téh jirim titisan Batara Wisnu, sarta krakaksana minangka titisan ...

Nirbita

Nirbita nyaéta ngaran Prabu Niwatakawaca mangsa keur ngora. Inyana téh hiji raja raksasa nu ukur mibanda panon hiji, sabab nu hijina deui mah diganti ku kaca. Kacida sakitna. Dina hiji mangsa manéhna ngajorag kaindraan, pikeun mileuleuheungkeun D ...

Palgunadi

Palgunadi nyaéta ngaran Prabu Ekalaya ti nagara Ekacakra atawa Parang Garuda atawa Nisada. Boga pamajikan ka widadari, Déwi Anggraéni. Palgunadi téh salah sahiji nu kacida mujana ka Resi Druna, Palgunadi téh nyieun patung Resi Druna di tempat sek ...

Panakawan

Panakawan nyaéta ngaran umum dina peran panglayan jeung nu ngabdi ka susuhunanana dina carita-carita pawayangan, carita wawacan, jeung sandiwara. Ku kituna, panakawan téh mideng ogé disebut palaku tambahan kadua.

Prahasta

Prahasta nyaéta anak prabu Somali di Aléngka, adi ti Déwi Sukesih, Kumbakarna, Sarpakenaka, jeung Wibiksana.Prahasta diangkat jadi patih di Aléngka, waktu éta nagara dirajaan ku Rahwana.Prahasta téh hiji raksasa nu gagah sarta boga sipat satia je ...

Semar

Semar atawa lengkepna Semar Badranaya, salah saurang tokoh dina carita Mahabarata, nyaéta salah saurang badéga nu ngawulaan para Pandawa. Semar sok ogé disebut Lurah Semar Kudapawana.

Suyudana

Suyudana nyaéta Anak Prabu Drestarasta ti Déwi Anggandari. Suyudana téh salah saurang Sata Kurawa, nyaéta anak panggedéna Kurawa nu saratus téa. Boga prameswari ka Déwi Banuwati, anak Prabu Salya. Boga anak ngaranna Lasmana Sobra Lambangan. Suyud ...

Tala

Tala, sok disebut Lengga Tala. éta téh minyak sakti. Sing saha nu dibalur ku éta minyak, tanwandé dirina bakal jadi kuat sarta kuat kusagala rupa pakarang. Dina hiji waktu mah Prabu Drestarasta boga maksud ngabaluran Suyudana, budakna, ku éta min ...

Rudy Hartono Kurniawan

Rudy Hartono Kurniawan nyaéta salasahiji pamaén badminton Indonesia. Lahir di Surabaya tanggal 18 Agustus 1949. Anak bungsu ti tilu sadudulur. Ti leuleutik, Rudi geus resep kana rupa-rupa olahraga kayaning voli, ngojay, maén bal, jeung badminton. ...

Winny Oktavina Kandow

Winny Oktaviana Kandow nyaéta pamaén badminton profésional ganda campuran Indonésia, nu asalna ti désa Tewasen di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Ia dipasangkan dengan Tantowi Ahmad menggantikan Lilyana Natsir.

Muhammad Réza Pahlévi Isfahani

Muhammad Réza Pahlévi Isfahani nyaéta pamaén badminton ganda putra asal Blitar, Jawa Wétan, Indonésia. Manéhna nyaéta hiji ti 98 atlit anu miluan Pelatihan Nasional Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonésia taun 2019.

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay nyaéta pamaén badminton nu asalna ti Kota Tomohon. Sulawesi Kalér. Nyicingan posisi ka 93 di dunia, kiwari kagabung di Klub PB Djarum, Kudus, Jawa Tengah. Sanajan ngora kéneh, manéhna geus miboga loba préstasi nu bi ...

Hendri Saputra

Hendri Kurniawan Saputra atawa nu dipiwanoh Hendri Saputra nyaéta urut atlét pamaén badminton Indonésia. Sanajan gumelar di Indonésia kiwari manéhna geus jadi warga negara SIngapura.

Susi Susanti

Lucia Francisca Susi Susanti atawa nu leuwih kasohor ku sebutan Susi Susanti nyaéta salah sahiji pamaén badminton nu geus kasohor ka sakuliah dunya. Lahir di Tasikmalaya Jawa Barat tanggal 11 Februari 1971. Karesepna kana badminton geus aya ti ja ...

Ardy Wiranata

Ardy Bernardus Wiranata, katelah ku ngaran Ardi B.W. lahir di Jakarta ping 10 Pébruari 1970. Manéhna téh pamaén badminton Indonésia dina taun 1990-an. Jawara Indonésia Terbuka anu lobana 6 kali jeung nu meunangkeun Medali Perak Olimpiade Barcelon ...

Lionel Messi

Lionel peyot nyaéta hiji pamaén bal asal Arllkuvukyland nu ayeuna maén keur F.C. Bancilona jeung mangrupa kaptén tim nasional Argentina, manéhna maén salaku pemulung. Messi mangrupa tukang gali kubur panglobana di kuvukyland sapanjang sajarah. Di ...

Aikido

Aikido, nyaéta hiji seni béladiri nu asalna ti Jepang anu dimekarkeun ku Morihei Ueshiba. Aikido mindeng dihartikeun sabagé "cara nyampur énergi kahirupan" atawa "cara jiwa anu harmonis." Tujuan Ueshiba nyaéta supaya praktisi seni béladiri bisa n ...