ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63

Rarakitan

Rarakitan téh nyaéta salah sahiji wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Éta cangkang jeung eusi téh pada papak di puhuna. Salian ti éta, antara cangkang jeung eusi téh kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna dina unggal p ...

Rusdi jeung Misnem

Rusdi jeung Misnem mangrupa judul hiji bacaan barudak Sunda, karangan R. Jayadireja jeung A. C. Deenik. Citakan munggaran buku ieu euweuh catetan taunna, sedengkeun édisi kaduana medal taun 1913, kalawan eusi nu béda di sababaraha tempat. Rusdi j ...

Rarangkén sang-

Rarangkén sang- mangrupa salah sahiji rarangkén hareup pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén sang- ngawangun wanda kecap sipat. Rarangkén sang- teu ngalaman parobahan sora en: alomorf kawas rarangkén N- ataw ...

Sésérok

Sésérok nyaéta salah sahiji parabot dapur tradisional Sunda. Fungsina nyaéta pikeun miiskeun kadaharan nu kakara réngsé digoréng sangkan minyakna nyarudcudan, henteu nyerep kana kadaharanana, utamana mah kadaharan nu digoréng téh sangkan jadi gar ...

Asmarandana

Asmarandana mangrupa tembang pupuh nu ngagambarkeun rasa sikep kahirupan di Buana atawa Bumi alam. Pupuh téh jumlahna 7 padalisan. Guru wilangan jeung guru laguna nyaéta 81, 8a, 8o/e, 8i/a, 7i/a, 8u, 8a Éling-éling mangka éling Rumingkang di bumi ...

Gurisa

Gurisa mangrupa tembang pupuh nu ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung. Hayang teuing geura beurang Geus beurang rek ka Sumedang Nagih ka nu boga hutang Mun meunang rek meuli soang Tapi najan henteu meunang Mo rék buru-buru mulang Rék ...

Cikeruhan

Cikeruhan nyaéta tari tradisional anu dibawakeun sarta dimekarkeun di Cikeruh. Cikeruh éta sorangan nyaéta hiji wewengkon di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat. Tarianna mangrupa anu dicandak ti tingkah polah jalma jeung sasatoan.

Papantunan

Papantunan nyaéta salah sahiji wanda lagu dina tembang Cianjuran. Ieu hal ngabédakeun wanda papantunan jeung wanda séjénna, saperti jejemplangan, rarancagan, dedegungan, kakawén, mangu-mangu, jeung panambih.

Awi tamiang

Awi tamiang nyaéta tangkal awi leutik anu bukuna paranjang. Tamiang ilaharna dipaké pikeun nyieun suling, toléat, sumpitan, jeung sajabana. Awi tamiang disebut ogé awi ende, buluh tamiyang, trieng iges, bulo’lan. Awi tamiang baheula dipaké ogé pi ...

Gendrum

Gendrum mengrupikeun kombinasi tina gendang sareng drum, anu didamel ku Siswo Harsono taun 1992, kanggo ngamekarkeun seni Gambang Semarang anu diayakeun ku Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang. Salaku tukang gendang seni Gambang Semara ...

Tatakrama pamingpin Sunda

Tatakrama pamingpin Sunda nyaéta tatakrama atawa étika anu kudu dipiboga ku para pamingpin Sunda. Tatakrama pamingpin Sunda ieu geus disebutkeun dina naskah kuna Sanghyang Siksa Kandang Karesian anu ditulis taun 1518 M. Palanggeran tatakrama ieu ...

Midadarén

Midadareni nyaéta talari paranti jaman baheula, tumali jeung upacara nikahkeun, boh calon pangantén awéwé atawa lalaki, ti lima atawa saminggu kénéh satacan nikah teu meunang ka luar imah, komo indit-inditan pasosoréan mah. Calon pangantén dijaga ...

Ngalamar

Ngalamar nyaéta salah sahii prosés anu dilampahkeun saméméh nikah. Tujuanna minangka pameungkeut calon panganten saméméh diayakeunna akad nikah. Aya sababaraha tahapan anu kudu dilakasanakeun ku kolot dua pihakananana boh lalaki boh awéwé, sataca ...

Numbas

Numbas bisa dihartikeun mangrupa "hadiah" ka pangantén awéwé nu geus ngajaga kasucian tug nepi ka akad nikah. Acara numbas biasana nyieun tumpeng nu eusina nyaéta: daging hayam jeung deungeun sangu lianna. Nu diundang dina acara numbas biasana pa ...

Seserahan

Seserahan nyaéta prosési masrahkeun babawaan atawa tanggeuyan ti pihak panganten lalaki ka pihak panganten awewe. Dina seserahan, pihak lalaki biasana mawa rupa-rupa barang, baju, duit, kaasup parabot rumah tangga jeung sasatoan saboga-boga masin ...

Naskah kuno di Garut

Di handap ieu runtuyan daptar naskah kuno di Garut: Babad Godog Tempat naskah: Désa Cangkuang, Kac. Lélés Kacamatan: Lélés Suryakanta Tempat naskah: Désa Cigagadé Kacamatan: Balubur Limbangan Suryaningrat Kacamatan: Balubur Limbangan Tempat naska ...

Dapur

Dapur atawa pawon nyaéta rohangan imah nu di tukang, paranti mirun seuneu, masak, nyangu jsb. Baheula mah dapur biasana mangrupa sorondoy atawa sosompang tina badan imah panggung. Bagian-bagian dapur aya parako jeung hawuna, para seuneu sarupa la ...

Imah Adat Penjalin

Imah Adat Penjalin nyaéta imah adat nu aya di désa Panjalin Kidul, Kacamatan Sumberjaya, Kabupatén Majaléngka. Sacara astronomis imah adat ieu aya di koordinat 6º41’51” LS dan 108º21’25” BT. Imah Adat Penjalin mangrupa bukti sajarah atawa objek w ...

Rumah Bubungan Tinggi

Rumah Bubungan Tinggi nyaéta salah sahiji imah tradisional sélér Banjar imah Banjar di Kalimantan Selatan, anu mangrupa ikonnya imah Banjar lantaran jinis imah ieu anu kasohor jadi maskot imah adat has provinsi Kalimantan Selatan.

Bangsul Agung

Bangsul Agung nyaéta Rohangan nu ngabogaan mimbar, éta rohangan aya dina wangunan inti KARATON KASEPUHAN. Ayana di belah kidul BANGSAL PRABAYAKSA. Wangunan nu disebut ogé bangsal panembahan éta diwangun husus pikeun Gusti Panembahan nu rék méré p ...

Cukang

Cukang nyaéta catang kai atawa awi anu ngahaja digolérkeun malang luhureun kamalir atawa susukan, pikeun pameuntasan; sasak. Wangunan cukang mah kawilang basajan, cukup jang ngaliwat sajalmaeun. Sangkan henteu leueur, luhureun cukang ilaharna sok ...

Igloo

Pikeun Igloo nu mangrupakeun program antarbeungeut basis data CDS/ISIS jeung WinISIS, tempo Igloo program. Igloo atawa iglo nyaéta imah atawa tempat tinggal samentara, wangunna kubah jeung diwangun tina balok-balok salju. Sanajan igloo identik je ...

Kantor

Kantor nyaéta sesebutan pikeun tempat anu dippaké pikeun niaga ataw pausahaan anu dijalankeun sacara rutin. Kantor bisa ngan mangrupa sakamar atawa sarohangan leutik atawa wangunan tingkat anu jangkung. Kantor sok dibagi jadi dua jinis; kantor an ...

Kuta

Kuta nyaéta pager luhur atawa tembok; wates anu wanguna bénténg ngurilingan imah, karaton, daérah, atawa hiji kota. Kuta mibanda kagunaan pikeun ngajaga imah atawa wangunan anu aya dijeroeunna tina sagala gangguan anu datang ti luar, ogé pikeun w ...

Loténg

Loténg atawa tingkat nyaéta hiji wangunan anu leuwih ti saundak rohanna. Biasana imah loténg atawa imah tingkat sok maké tangga atawa tarajé sangkan bisa ka rohangan luhurna. Dadasaran rohangan teu ngan saukur di dasar lempengan taneuh hungkul, l ...

Munara Pisa

Munara Pisa nyaéta ngaran munara anu jadi kareueus urang kota Pisa, Italia. Minangkana mah jadi landmark na kota Pisa. Luhurna Munara Pisa téh 56.70 méter, kalayan lébar bagian handapna 4.09 méter. Saupama rék ngajugjug ka luhur munara kudu mapay ...

Pager

Pager nyaéta jajaran awi, kai atawa beusi jeung salianna ti éta anu disaruakeun luhurna dina wates pakarangan, kebon atawa taman pikeun ciri jeung supaya ulah aya anu arasup kitu baé. Harti kata pager kapanggih ogé dina terjemahan kecap" suk” nu ...

Saung

Saung nyaéta hiji wangunan leutik kawas imah ngan henteu weweg; gardu; ranggon. Saung ilahar katempo di sawah atawa kebon, dimangpaatkeun pikeun ngaso, nungguan sawah, kebon, ingon-ingon, nunda pakakas, gemuk, jeung sajabana. Saung ogé nunjul kan ...

Sayang

Sayang nyaéta tempat anu ngahaja dijieun pikeun nyumput, ngajaga anak-anakna tina bahaya; sayang nunjul ogé kana tempat manuk jeung unggas séjéna ngendog tur ngagedékeun anak-anakna. Sayang dijieun alatan ayana pangrojong biologis tina hiji sato ...

Tajug

Tajug nyaéta wangunan paranti umat muslim ngalaksanakeun ibadah, ukuranna leuwih leutik tur basajan tibatan masigit.Utamana di pilemburan, tajug ogé jadi hiji tempat barudak dialajar ngaderes ngaji jeung agama, wanci pasosoré sabada baralik ti sa ...

Waduk

Waduk nyaéta hiji tembok tahanan cai anu dijieun tina sagala rupa batuan sarta taneuh. Cai anu dibendung baris dipaké pikeun nyumponan kaperluan masarakat antara séjénna dijadikeun pembangkit tanaga listrik PLTA, penyediaan cai bersih, tempat rek ...

Binih

Binih nyaéta sisikian atawa pepetéan pelakaneun. Salah sahiji cara pepelakan ngahasilkeun hiji pepelakan anyar ti jenisna anu sarua nyaéta kalayan perantara binih. Matak bisa kaluarna binih diperlukeun cai, oksigén sarta panas. Cahya panonpoé lob ...

Hortikultura

Hortikultura téh ilaharna disebut budidaya ngebon/taman, nyaéta bagian tina agrikultur anu ogé ngawengku agronomi jeung kahutanan. Pepelakan hortikultura anu bisa didahar sakabéhna dipaké pikeun kadaharan manusa jeung sering dipaké dina kaayaan h ...

Palawija

Palawija sacara harpiah hartina "pepelakan kadua". Kecap ieu boa-boa asalna téh tina basa Sangsakerta: phaladwija nyaéta hasil panén kadua salian ti paré. Dina pengertian kiwari, palawija hartina sakabéh pepelakan sausum nu dipelak dina lahan gar ...

Péstisida

Pestisida nyaéta substansi kimia jeung bahan séjén sarta jasad renik ogé virus anu dipaké pikeun ngadalikeun sagala rupa hama. Anu dimaksud hama di dieu téh pohara legana, nyaéta serangga, tungau, gulma, kasakit tutuwuhan anu disababkeun ku fungi ...

Sawah

Sawah nyaéta hiji lahan anu digarap pikeun tempat melak paré. Sawah kudu mibanda kakuatan dina mangsa cai naneum diluhureuna lantaran tangkal paré sawaktu-waktu kudu kakeueum ku cai. Pikeun nyukupan kabutuhan cai ka sawah ilaharna ngamangpaatkeun ...

IRQ

Dina komputasi, interrupt request nyaéta nunjukkeun aksi nginterupsi, jalur beus nu digunakeun pikeun méré sinyal interupsi, atawa jalur asupan interupsi dina Programmable Interrupt Controller. Jalur interupsi sering diideéntifikaiskeun ku hiji i ...

Super Multi

Super Multi nyaéta istilah nu henteu resmi keur nerangkeun tipe pangrékam CD jeung DVD nu bisa nulis dina format CD-R, CD-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW jeung DVD-RAM. Sababaraha pangrékam bisa ogé nulis dina format DVD-R DL jeung DVD+R DL. Istilah ieu ...

Finalisasi (cakram optik)

Mungkas, ngaréngsékeun atawa finalisasi hiji cakram optik nyaéta hiji prosés nulis data pangrojong kayaning menu DVD, data diréktori, jeung sabangsana kana hiji cakram optik sangkan bisa diputer dina sistim nu lain mangrupa tempat ngarékamna. Min ...

Héjo

Héjo mangrupa warna nu ilahar katempo di alam. Loba tutuwuhan katémbong héjo utamana ku sabab ayana sanyawa kimia nu katelah klorofil. Cahya srangéngé nu katempo ku urang ti Marcapada balukar ayana atmosfir jeung sababaraha hal lian sok katémbong ...

Pilot (pulpén)

Pulpén Pilot nyaéta salah sahiji mérek pulpén nu dijieun ku Pilot Pen Corporation, nu puseurna di Jepang. Pulpén ieu kasohor di loba nagara, kaasup di Indonésia ku sabab kualitasna nu hadé tur loba macemna.

Boboko

Boboko nyaéta pakakas masak pikeun ngabersihan béas dina kahirupan urang Sunda anu dijieunna tina awi nu dianyam.Wangunna buleud tapi anu handapna mah wangunna kotak nu sok disebut soko.Lian ti éta, boboko nyaéta parabot dapur wawadahan tina anya ...

Dulang

Dulang nyaéta parabot tradisional tina kai, dipaké pikeun wadah dina prosés masak sangu ku cara diseupan. Mimitina dulang dipaké paranti ngarih, satuluyna paranti wadah ngakeul jeung paranti wadah sangu.

Émbér

Émbér tina basa Walanda emmer nyaéta hiji alat tahan cai anu wangunna silinder kalawan vérikal, anu bagian luhurna muka jeung bagian handapna alas datar, biasana dilengkepan ku timbaan cacantél nu wangunna melengkung satengah buleud. Émbér geus d ...

Rumus prédiksi Spearman-Brown

Rumus prédiksi Spéarman-Brown ogé dipikanyaho salaku rumus ramalan Spearman-Brown nyaéta rumus hubungan reliabiliti psikometri kana panjangna uji: ρ x ′ ∗ = N ρ x ′ 1 + N − 1 ρ x ′ {\displaystyle {\rho }_{xx}^{*}={\frac {N{\rho }_{xx}}{1+N-1{\rho ...

PH

pH atawa darajat kaasaman digunakeun keur nyatakeun tingkat kaasaman dina pangleyur cai. Ajen pH antara 0 nepi ka 14. Hiji leyuran disebut netral lamun boga ajén pH=7. Ajén pH> 7 nunjukkeun yén leyuran boga sipat basa, sedengkeun ajén pH 8). A ...

Sentral telepon

Dina widang telekomunikasi, sahiji sentral telepon atawa sentral telefon atawa suwits telefon mangrupa sistem komponen-komponen elektronik anu nyambungkeun obrolan-obrolan telefon. Sahiji kantor sentral mangrupa wangunan fisik anu digunakeun pike ...

Daptar kode telepon di Indonésia

0655 - Meulaboh 0643 - Takengon 0659 - Blangpidie 0629 - Kutacane 0641 - Langsa 0653 - Sigli 0650 - Sinabung Simeulue 0651 - Banda Aceh, Jantho, Lamno 0652 - Sabang 0654 - Calang 0656 - Tapaktuan 0644 - Bireuen 0658 - Singkil 0642 - Blangkejeren ...

BRTI

Telekomunikasi miboga sipat anu robah teterusan, ampir heneuweuh tungtungna sarta sanggup ngarobah tatanan di muka bumi, ngarobah pola pikir manusa, mangaruhan laku-lampah sarta kahirupan umat manusa. Télékomunikasi ayeuna geus jadi kaperluan hir ...

Sajarah Telekomunikasi di Indonesia

Sajarah télékomunikasi di Indonésia dimimitian saprak cénel telegraf munggaran dibuka dina tanggal 23 Oktober 1855 ku Pamaréntah Hindia Walanda. Éta channel ngarupakeun telegraf éléktromagnétik anu nyambungkeun Batavia jeung Buitenzorg. Dua taun ...