ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43

Rasio korelasi

Dina statistik, rasio korelasi nyaéta ukuran hubungan antara dispersi statistik dina kategori individu jeung dispersi lintasan tina sakabéh populasi atawa sampel. Upamana unggal observasi nyaéta y xi nu mana x nembongkeun kategori nu di-observasi ...

Rentang tolérans

Rentang toléran patali jeung rékayasa wates toléran. Sacara husus, rékayasa wates toléran nangtukeun niléy maksimum jeung minimum pikeun hiji produk sangkan bisa lumaku. Rékayasa wates toléran bisa ditangtukeun maké Geometric Dimensioning and Tol ...

Réliabilitas (statistika)

Dina statistika, réliabilitas hartina runtuyan ukuran nu angger atawa alat keur ngukur. Réliabilitas henteu pakait langsung jeung validitas. Réliabilitas nyaéta ukuran nu bisa dipercaya keur ngukur sacara angger, tapi teu perlu kana naon anu diuk ...

Sampel acak basajan

Dina statistik, sampel acak basajan tina hiji populasi nyaéta sampel nu dicokot sacara acak, unggal anggota dina éta populasi mibanda kamungkinan nu sarua pikeun dicokot. Dina populasi nu saeutik, cara nyokot sampelna digawékeun ku cara "dicokot ...

Sampling (statistika)

Nyokot conto atawa sampling mangrupa bagéan tina statistika praktis nu museurkeun kana pamilihan individu nu ditalungtik, nu mana diharepkeun bakal ngahasilkeun pangaweruh ngeunaan populasi, hususna keur kaperluan kaputusan statistik. Sabagian ti ...

Sebaran frekuensi

Dina statistik, sebaran frékuénsi nyaéta daptar nilai variabel nu dicokot tina sampel. Daptar ieu ilaharna disusun dumasar kana kuantitas, nembongkeun jumlah waktu unggal nilai nu ngadeukeutan. Conto, lamun 100 urang dibagi kana lima bagéan sikep ...

Sebaran sampling

Dina statistik, sebaran sampling nyaéta sebaran probabiliti, dina kaayaan sampling dina populasi diulang, tina statistik nu dibérékeun. Bentuk atawa rumus keur sebaran sampling gumantung kana sebaran populasi, statistik nu ditempo sarta ukuran sa ...

Sekuen Halton

Dina statistika, sekuen Halton leuwih dipikanyaho minangka sekuen kuasi-random, mimiti diwanohkeun dina taun 1960 minangka alternatip tina sekuan wilangan pseudo-random. Sekuen ieu dirarancang utamana keur dipaké dina simulasi integral Monte Carl ...

Sekuen random

Sekuen random mangrupa salah sahiji tipe proses stokastik. Singkatna, sekuen random nyaéta sekuen variabel random variable. Sekuen random penting dina statistik. Unggal analisa statistik tina percobaan umumna dimimitian ku "anggap X 1., X n ngaru ...

Semivarian

Dina statistik spasial, semivarian dijelaskeun ku γ h = ∑ i = 1 n h z x + h − z x) 2 n h {\displaystyle \gamma h=\sum _{i=1}^{nh}{\frac {zx+h-zx)^{2}}{nh}}} nu mana z mangrupa nilai data tina sabagian lokasi, h nyaéta jarak antara nilai data, sar ...

Simpangan baku

Dina probabilitas jeung statistika, simpangan baku biasa digunakeun keur ngukur statistical dispersion. Simpangan baku dihartikeun ogé akar kuadrat tina varian. Hal ieu dimaksudkeun keur ngukur "dispersi" nyaéta 1) angka non-négatif; jeung 2) mib ...

Simpangan mutlak

Simpangan mutlak salah sahiji unsur susunan data nyaéta béda mutlak antara unsur jeung titik nu dibérékeun. Titik tipikal tina simpangan mangrupa ukuran nilai boh median atawa mean tina susuna data. Rata-rata simpangan mutlak tina susunan data ny ...

Skewness

Dina téori probabilitas jeung statistika, skewness nyaéta ukuran kateu-simetrian sebaran probabilitas tina nilai-real variabel acak. Sacara kasar bisa disebutkeun, sebaran mibanda skew positip lamun nilai panjang tail positip sarta skew negatip l ...

Skor standar

Dina statistik, skor standar nyaéta kuantitas tak-berdimensi nu asalna tina subtraksi sample mean tina individu skor sarta dibagi ku bédana simpangan baku: z = X − X ¯ s {\displaystyle z={X-{\bar {X}} \over s}} Nilai z ngagambarkeun lobana simpan ...

Standar kasalahan (statistis)

Dina statistik, ukuran standar kasalahan, nilai atawa kuantitas mangrupa simpangan baku tina proses nu di- generate. Sandar kasalahan nyaratkeun ukuran kateupastian sederhana dina nilai sarta remen dipaké sabab: di mana sebaran probabiliti teu di ...

Statistical regularity

Statistical regularity is a notion in statistics that if we throw a thumbtack onto a table once, we would have a hard time predicting whether the point would touch the surface of the table or not. But if we repéat this experiment many times, we w ...

Statistik deskriptif

Statistik déskriptif nyaéta hiji cabang statistik nu ngagambarkeun ayana sababaraha téhnik nu dipaké keur nyokot kasimpulan tina runtuyan data. Dina hal ieu nyaéta ngagunakeun data anggota keur ngajelaskeun runtuyan data. Téhnikna biasana digolon ...

Statistik matematis

Statistik matematis ngagunakeuntiori probabiliti sarta cabang séjén matematik pikeun ngulik statistik tina jihat matematis murni. Jadi, pikeun conto, hiji conto acak dituliskeun salaku runtuyan variabel acak, X 1, X 2, …, X n {\displaystyle X_{1} ...

Statistik non-parametrik

Métode kaputusan statistik Non-parametrik mangrupa prosedur matematik keur tes hipotesa statistik, teu siga dina statistik parametrik, taya asumsi ngeunaan sebaran frekuensi tina variabel nu ditaksir. Pamakéan nu ilahar ieu métodeu nyaéta dina te ...

Statistik parametrik

métodeu kaputusan statistik parametrik mangrupa prosedur matematik keur tes hipotesa statistik nu nganggap yén sebaran variabel bakal bisa ditaksir ku karakter nu ditempo. Analisa varian nganggap yén dina kaayaan sebaran normal sarta varian tina ...

Statistik sosial

Statistik social nyaéta pamakéan sistim ukuran statistik keur nalungtik paripolah manusa dina lingkungan sosial. Ieu bisa dipikanyaho ku cara jajal pamanggih ti sabagian grup masarakat, evaluasi sabagian data ngeunaan grup masarakat, atawa ku pan ...

Statistika

Statistika mangrupa élmu jeung prakték ngeunaan ngembangkeun pangaweruh manusa ku jalan ngagunakeun data émpiris, dumasar kana tiori statistika nu mangrupa cabang ti matematika terapan. Di antara téori statistika, randomness jeung uncertainty dim ...

Statistika démografi

Di antara data-data nu perlu dipimilik ku pamingpin nasional nyaéta statistika démografi populasina. Catetan kalahiran, kapapaténan, kawin, imigrasi jeung émigrasi, sarta sénsus régulér populasina bisa nyadiakeun informasi nu jadi konci dina nyie ...

Statistika multivariat

Statistika multivariat atawa analisa multivariate statistik dina statistik ngajelaskeun kumpulan prosedur observation jeung analysis nu variabel statistikna leuwih ti hiji dina sawaktu. Aya sababaraha modél, nu gumantung kana tipe analisana nyaét ...

Studentized residual

In statistics, a Studentized residual, named in honor of William Sealey Gosset, who wrote under the pseudonym Student, is a residual adjusted by dividing it by an estimate of its standard deviation. Studentization of residuals is an important tec ...

Tes nilai tengah

Dina statistika, tes nilai tengah atawa tes median mangrupa kasus husus dina uji kuadrat-chi Pearson. Tes null hypothesis nu median tina population tina dua samples digambarkeun identik. Data unggal sampe dibagi kana dua grup, hiji grup ngandung ...

Tiori statistik

Tiori statistik ngawengku sababaraha topik, nyaéta: Model statistik sumber data sarta cara ngarumuskeun masalah: Méasuring observational error and refining procedures Sampling ti hiji populasi nu tinangtu/kawates Studying statistical relations Ng ...

Trend estimation

A series of méasurements of a process may be tréated as a deret waktu, and then trend estimation is the application of statistical techniques to maké and justify statements about trends in the data. Assuming the underlying process is a physical s ...

Tés hipotésa statistik

Salah sahiji hal nu pakait jeung meupeuskeun masalah nyaéta nyieun kaputusan nu hadé dumasar kana hipotesa nu teu pasti ngaliwatan panalungtikan. Tes hipotesa statistik, atawa leuwih ilahar disingkat, tes hipotesa, nyaéta algoritma keur nangtukeu ...

Uji Kolmogorov-Smirnov

Dina statistika, tes Kolmogorov-Smirnov dipaké keur ngabédakeun dua sebaran empiris atawa ngabédakeun sebaran empiris jeung sebaran tiori. Cumulative distribution empiris keur n observasi y i dihartikeun ku E x = Σ i y i < x. Tes statistik dua ...

Uji kuadrat-chi Pearson

Tes Pearsons chi-kuadrat salah sahiji variasi tina tes chi-kuadrat – procedure statistik nu hasilna di- evaluasi dumasar kana sebaran chi-kuadrat. Tes ieu mimiti dipaluruh ku Karl Pearson. It tests a null hypothesis that the relative frequencies ...

Uji Kuiper

Dina statistik, uji Kuiper raket jeung uji Kolmogorov-Smirnov nu geus leuwih ilahar dipaké. Sakumaha uji K-S, kuantitas D + jeung D - diitung nu nunjukkeun simpangan maksimum saluhureun jeung sahandapeun dua sebaran kumulatif nu keur dibandingkeu ...

Variabel acak

Variabel acak bisa disebut hasil operasi analisa numerik non-deterministik atawa "nga-bentuk" percobaan non deterministik keur ngahasilkeun hasil acak. Conto, ngagorolongkeun duit receh jeung ngarekam hasilna dina variabel random nu hasilna { 1, ...

Variabel random diskrit

Dina matematik, variabel random mangrupa diskrit lamun éta probability distribution ogé disckrit; sebaran probibiliti diskrit lamun satemenna dikarakterisasi ku probability mass function. Mangka X variabel random diskrit lamun ∑ u P X = u = 1 {\d ...

Varian

Artikel ieu ngeunaan matematik. Tempo oge variance. Dina tiori probabiliti sarta statistik, varian tina variabel acak mangrupa ukuran tina statistical dispersion, nu nembongkeun sabaraha jauh tina nilai ekspektasi nu dijelaskeun di dieu. Varian n ...

Buleud manjang

Hiji wangun buleud manjang nyaéta hiji sféroid nu mana sumbu kutubna leuwih gedé tinimbang diaméter ékuatorialna. Wangun buleud manjang mirip jeung buleud kutub datar. Wangun ieu didéfinisikeun ku pasaruaan μ = c {\displaystyle \mu =c} pikeun saw ...

Kosinus

Kosinus atawa cosinus di matématika nyéta bandingan sisi sagitilu nu aya di juru jeung sisi miring. Dina ilustrasi sagitilu tengen, dumasar kana définisi kosinus, ajén kosinusna nyaéta, cos ⁡ A = b c cos ⁡ B = a c {\displaystyle \cos A= Ajén kosi ...

Sinus

Sinus di matématika nyaéta bandingan sisi sagitilu nu aya di hareupeun juru jeung sisi miring. Dina ilustrasi sagitilu tengen, dumasar kana définisi sinus, ajén sinusna téh nyaéta, sin ⁡ A = a c sin ⁡ B = b c {\displaystyle \sin A= Ajén sinus pos ...

Tangén

Tangén di matématika nyaéta bandingan sisi sagitilu nu aya di hareup juru jeung sisi sagitilu nu aya di juru. Dina ilustrasi sagitilu tengen, dumasar kana définisi tangén, ajén tangénna nyaéta tan ⁡ A = a b tan ⁡ B = b a {\displaystyle \tan A= Aj ...

Gelombang sinus

Gelombang sinus atawa sinusoida mangrupa hiji fungsi anu mindeng kapanggih dina matematika, fisika, pamrosésan sinyal, audisi, téknik listrik, jeung loba widang liana deui. Wangunan paling dasarna nyaéta: y t = A ⋅ sin ⁡ ω t + θ {\displaystyle yt ...

Fungisida

Fungisida mangrupa jinis péstisida nu husus maéhan atawa ngahambat fungi nu nyababkeun panyakit. Fungisida bisa cair, gas, butiran jeung bubuk. Pausahaan panghasil siki biasana maké fungisida dina siki, beuti, akar Cangkok, propagatif jeung organ ...

Inséktisida

Inséktisida nyaéta péstisida nu pikeun ngabasmi serangga, kaasup ovisida jeung larvisida. Ieu péstisida dipaké pikeun kaperluan tatanén, kedokteran, industri, jeung rumah tangga. Ngaronjatna hasil tatanén salila abad ka-20 dianggap minangka hasil ...

Saré

Saré atawa héés mangrupa bentuk-maneuh reureuh sacara alami anu aya dina sakabéh mamalia, manuk jeung lauk. Saré teu kaasup "kaayaan teu sadar", tapi mangrupa bentuk alami reureuh nu dicirikeun ku ojah awak nu ngurangan sarta nurunna kaawas kana ...

Balida

Balida ; knife fish nyaéta lauk darat anu asalna tina kulawarga Notopteridae. Di Indonesia loba kapanggih hirup di Kalimantan, Sumatra kidul, Jawa Kulon di Citarum. Ogé nyebar di Indo-China, Malaysia, jeung India. Lauk balida sok disebut ogé: bel ...

Bawal

Bawal nyaéta lauk laut nu asalna tina kulawarga formiidae, awakna dempak, kulitna heuras, sisitna lemes laletik. Kaasup lauk konsumsi nu loba mikaresep, dijual di pasar jeung warung atawa réstoran nu nyayagikeun lauk laut. Bawal laut aya dua rupa ...

Betok

Betok nyaéta lauk darat anu asalna tina kulawarga anabantidae. Lauk betok loba kapanggih hirup di nagara: Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapura;, Srilanka; Thailand; Viet Nam, jeung nagara Asia tenggara séjénna. Mangsa kulah, balong ...

Géndol

Géndol ;impun nyaéta sebutan pikeun lauk laleutik nu asalna tina kulawarga poeciliidae. Ilahar hirup di susukan, kulah, rawa, ogé lauk laut laleutik nu hirup dimuara sok disebut géndol atawa impun. Géndol bisa hirup dina cai kiruh, hérang, malaha ...

Hampal

Hampal nyaéta lauk darat nu asalna tina kulawarga ’Cyprinidae’’. Di Sumatra ieu lauk sok disebut ogé s ebarau hutan, panjang awakna 1 inchi atawa 25 cm. Ieu lauk tacan aya nu ngabudidayakeun, pikeun nyumponan pangabutuh lauk ieu masih kénéh ngand ...

Kéhkél

Kéhkél basa Latin nyaéta lauk leutik kawas lélé hirupna disusukan anu caina tarik/nyéot, Glyptothorax, asalna tina kecap glyptes anu hartina maseuk/mahat jeung kecap thorax anu hartina susu atawa dada, ieu dumasar kana kabiasaan hirup lauk kéhkél ...

Lauk

Lauk mangrupa vertebrata poikilotermik nu hirup di jero cai maké insang. Di dunya, lauk kabagi jadi leuwih ti 27 rébu spésiés, nepi ka jadi golongan vertebrata nu loba rupana. Sacara taksonomis, lauk téh mangrupa hiji kelompok parafilétik nu hubu ...