ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42

Katé bodas

Katé bodas, ogé disebut katé dégenerasi, mangrupa béntang leutik nu teu frui nyinar, kawangun ti materi kadégenerasi. Katé bodas diduga minangka fase évolusi pangahirna béntang nu massana alit jeung nengah. Kateubiasaan katé bodas nu kahijina kan ...

Planétisimal

Téori Planétisimal nyaéta salah sahiji téori anu ngadadarkeun ngeunaan prosés jijieunan Tata Surya. Ieu téori dikedalkeun ku saurang astronom nu ngaranna Forest Ray Moulton jeung saurang géolog nu ngaranna Thomas C. Chamberlin ti Universitas Chic ...

Upsilon Draconis

Upsilon Draconis mangrupa salah sahiji béntang dina rasi Draco. Béntang ieu miboga magnitudo 4.82 jeung mangrupag béntang kelas K0III. Béntang ieu aya dina jarak 344 taun cahaya ti Bumi.

Surya Mandala

Surya mandala ngawengku Panonpoé jeung objék banda angkasa nu kabeungkeut sacara gravitasional ku panonpoé: dalapan planét, 166 bulan nu teu kanyahoannan, tilu planét dwarf, jeung miliaran banda leutik. Katégori pandeuri ieu kaasup astéroid, objé ...

Naskah

Naskah, sacara husus, nyaéta sadaya dokumén tinulis nu ditulis leungeun, dibédakeun ti dokumén citakan atawa salinanana ku cara lain. Kecap naskah asalna tina basa Arab nuskhatum nu hartina lambaran kertas.

Aksara

Aksara sacara étimologi asalna tina basa Sangsekerta anu akarna tina kecap "a" jeung "kshara". "A" miboga harti "henteu", sedengkeun "kshara" miboga définisi "kamusnahkeun". Tina définisi dua akar kecap éta, mangka harti aksara nyaéta hiji hal an ...

Aksara Buda

Aksara Buda disebut ogé Aksara Gunung nujul kana sesebutan aksara anu dipaké kira-kria abad13 nepi ka abad 16 M dina naskah-naskah lontar buhun nu kapanggih ti lamping gunung Merapi-Merbabu, Jawa Tengah, jeung pikeun aksara anu dipaké dina naskah ...

Aksara Tionghoa basajan

Aksara Tionghoa basajan nyaéta salah sahiji tina dua rupa aksara Tionghoa jaman kiwari. Rupa anu lianna nyaéta Aksara Tionghoa tradisional atawa Hanzi tradisional. Hanzi basajan nyaéta aksara Tionghoa anu disederhanakeun sacra resmi ku pamaréntah ...

Basa Tionghoa

Bahasa Tionghoa nyaéta bagian tina rumpun basa Sino-Tibet. Sanaos kalolobaan Cina nganggap sababaraha varian Cina anu diucapkeun salaku hiji basa, variasi dina basa lisan dicanding ku variasi sapertos contona Romawi. basa tinulis ogé parantos nga ...

Hangeul

Hangeul, atawa Joséon-geul/Chosŏngŭl di Koréa Kalér nyaéta alpabét asli basa Koréa. Sanajan tulisan Hangul katempo saperti tulisan idiografik tulisan dina wangun simbul, misalna basa Tiongkok, Hangul sabenerna mangrupa aksara fonétik. Unggal blok ...

Hurup Pégon

Hurup Pégon nyaéta hurup Arab atawa leuwih tepatna: Hurup Arab nu dimodipikasi pikuen nuliskeun Basa Jawa sareng Basa Sunda. Kecap Pégon cenah mah asalna tina basa Jawa pégo nu hartina nyaliwang. Sabab basa Jawa nu ditulis dina hurup Arab téh dia ...

Koma

Koma nyaéta tanda baca anu mibanda rupa mirip apostrop atawa tanda petik tunggal mung ditempatkeun dina garis dadasar tulisan. Numutkeun Oxford English Dictionary, kecap ieu asalna tina basa Yunani: komma nu hartina hiji hal anu dipotong atawa kl ...

Titik

Tanda Titik dipaké dina loba konteks jeung basa, umumna minangka pamisah antar kalimah. Tanda titik téh saprakna mah nyaéta tina sistim tanda baca Yunani nu diwanohkeun ku Aristophanes ti Byzantium dina abad ka-3 SM. Harita mah aya sagonjokkan ti ...

Wikikamus

Wiktionary mangrupa proyék sadulur Wikipédia nu tujuanana pikeun nyusun hiji kamus wikiwiki nu bébas dina sadaya basa. Nuturkeun pamanggih Daniel Alston, Wiktionary mimiti disusun 12 Désémber 2002. 29 Maret 2004 dua Wiktionary munggaran diwangun ...

Démonim

Démonim atawa gentilik mangrupa kecap nu digunakeun pikeun populasi hiji wewengkon. Basa Inggris miboga loba cara pikeun nyieun démonim, kawas kalawan nambihkeun sufiks dina ahir kalimah, conto: -ite Vancouver → Vancouverite, Moscow → Muscovite k ...

Indosfér

Indosfér nyaéta hiji grup ti rungkun basa Tibeto-Burma sakumaha diterangkeun ku linguistikawan, James Matisoff, nu mana ngawengku basa-basa nu sacara winangun sarta morfologisna deukeut ka basa Indo-Arya.

Sintaksis

Sintaksis mangrupa tata basa anu ngabahas hubungan antar kecap dina tuturan. Sarua jeung morfologi, tapi morfologi ngait struktur gramatikal di jero kecap.

Algoritma keur ngitung varian

Rumus pikeun ngitung populasi varian: V a r i a n c e = n ∑ i = 1 n x i 2 − ∑ i = 1 n x i 2 n 2 {\displaystyle {\mathit {Variance}}={\frac {n\sum _{i=1}^{n}x_{i}^{2}-\sum _{i=1}^{n}x_{i}^{2}}{n^{2}}}} Rumus pikeun ngitung unbiased estimasi popula ...

Aljabar sigma

Dina matematika, aljabar σ X pikeun sasét S hartina anggota subsét S nu katutup ku sét operasi-operasi nu bisa diitung; aljabar σ utamana dipaké pikeun nangtukeun ukuran S. Ieu konsép penting dina analisis matematika jeung téori probabilitas. Sac ...

Kuadrat leutik

Kuadrat pangleutikna atawa Léast squares nyaéta téhnik optimasi matematik nu dipaké keur manggihkeun "ragkep hade" atawa "best fit" tina susunan data ku ngaminimalkeun bédama jumlah kuadrat disebut sesa antara fungsi rangkep jeung data. Ieu geus ...

Fungsi béta teu lengkep

Dina matematik, fungsi béta teu lengkep dihartikeun dina bentuk integral, I x a, b = B x a, B a, b = 1 B a, b ∫ 0 x t a − 1 − t b − 1 d t {\displaystyle I_{x}a,b={\frac {B_{x}a,b}{Ba,b}}={\frac {1}{Ba,b}}\int _{0}^{x}t^{a-1}\,1-t^{b-1}\,dt} miban ...

Momen (matematika)

Baca ogé momen fisika. Konsép momen dina matematika diwangun tina konsép momen dina fisika. Momen ka- n tina fungsi nilai-riil f tina variabel riil nyaéta μ n ′ = ∫ − ∞ ∞ x n f x d x. {\displaystyle \mu _{n}=\int _{-\infty }^{\infty }x^{n}\,fx\,d ...

Sisi genep

Dina élmu ukur, sisi genep atawa juru genep héksagon nyaéta hiji sisi réa klayan genep sisi sarta genep juru. Hiji sisi genep nu boga aturan mibanda perlambang Schläfli {6}.

Fungsi périodik

Dina matematika, fungsi périodik nyaéta hiji fungsi nu malikan nileyna dina interval atawa périodeu nu tératur. Conto nu pangpentingna nyaéta fungsi trigonométri, nu malikan sanggeus interval panjang 2 π. Fungsi periodik dipaké dina sains keur né ...

Integrasi Lebesgue

Dina matematik, integral mangrupa konsép umum ngeunaan daerah tina gambar nu teratur ka wewengkon nu diwatesan ku fungsi. Integrasi Lebesgue mangrupa rarangkay pagawéan keur ngalegaan integral ka fungsi kelas nu kacida gedéna. Integral Lebesgue k ...

Logika

Dina basa sapopoé, logika mangrupa tinimbangan nu dipaké pikeun ngahontal hiji kasimpulan/kacindekan tina sakumpulan sangkaan. Nu leuwih formal, logika mangrupa ulikan ngeunaan valid inference, nyaéta prosés ngahontal hiji kasimpulan/kacindekan t ...

Logika Fuzzy

Logika Fuzzy nyaéta hiji wangun logika rupa-rupa ajen nu diturunkeun tina téori set fuzzy pikeun patali jeung reasoning anu ngadeukeutan ti batan ciples. Kawas dina teori set fuzzy niley kaanggotaan set bisa aya dina jangkah antara 0 jeung 1, din ...

Daptar Statistikawan

Statistikawan atawa jalma nu méré kontribusi kana tiori statistik, atawa hal anu aya hubunganna jeung kamungkinan, atawa machine learning: Yves Berger Sir David R. Cox Thomas Bayes C. R. Rao Pafnuty Chebyshev Genichi Taguchi Alfred J. Lotka Georg ...

Akaike information criterion

Akaike information criterion, dimekarkeun Professor Hirotsugu Akaike dina 1971 sarta diusulkeun dina taun 1974, nyaéta model statistik ukuran fit. modél ieu ngitung goodness-of-fit relatif tina sababaraha model statistik nu aya saméméhna nu mana ...

Analisis varian

Dina statistik, analisa varian nyaéta kumpulan model statistik sarta prosedur nu pakait nu ngabandingan méan ku nukerkeun sakabéh varian observasi kana sababaraha bagian. téhnik analisa varian mimiti diwanohkeun ku statistikawan jeung ahli geneti ...

Ancillary statistic

Dina statistik, simpangan statistik nu mana probability distribution teu gumantung kana probability distributions nu ditempo nyaéta sebaran populasi statistik tina data nu dicokot. Konsep ieu mimiti dikenalkeun ku ahli statistik génétik Sir Ronal ...

Anomali deret waktu

Anomali deret waktu nyaéta lobana deviasi deret waktu tina mean. Harti séjén nyaéta itungan keur sakabéh deret waktu, contona keur unggal jam dina sapoe lamun siklus poe-an tina sababaraha variabel dicokot. Salaku pangganti méan aritmetik, indika ...

Arithmetic mean

Dina matematik jeung statistik, arithmetic mean tina susunan data nyaéta jumlah sakabéh anggota dibagi ku jumlah "item" dina éta susunan. The arithmetic méan is what pupils are taught very éarly to call the "average." If the set is a populasi sta ...

Asumsi statistik

Statistik, saperti dina sakabéh widang matematik teu nyimpulkeun hiji hal nu tina nu euweuh. Dina usaha néangan kasimpulan nu bener ngeunaan populasi statistik, ilaharna diperlukeun keur nyieun sababaraha anggapan mimiti. Ieu kudu dijieun sacara ...

Autoregressive conditional heteroskedasticity

Dina econometrics, modél autoregressive conditional heteroskedasticity nimbangkeun yén wates salah varian ayeuna jadi fungsi wates salah varian dina waktu saméméhna. Lamun autoregressive moving average model di-asumsikeun keur kasalahan, modélna ...

Autoregressive moving average model

Dina statistik, modél autoregressive moving average nyaéta aplikasi tipikal nu dipaké dina data deret waktu. Anggap urang boga dua deret waktu, x 1, x 2, x 3., jeung y 1, y 2, y 3. Deret x sacara konvensional teu bisa "sacara pasti" di- prediksi ...

Bias (statistik)

Dina statistik, estimator anu bias nyaéta hiji kaayaan nu mana nilai rata-rata saluhureun atawa sahandapeun nu ditaksir. Aya dua panilaian anu béda, hiji nempo kana kaayaan nu kacida gorengna, panempo séjénna nyaéta kana kaayaan dina waktu hasil ...

Biostatistika

Biostatistika, leuwih umum, nyaéta "aplikasi" statistika keur biologi jeung, biasa ogé dipaké, dina kedokteran. ku sabab pananya dina panalungtikan biologi jeung kedokteran mah rupa-rupa pisan, ambahan biostatistika ngalegaan antukna ngawengku mo ...

Ladislaus Bortkiewicz

Ladislaus Josephovich Bortkiewicz nyaéta salah saurang Russian economist jeung statistician katurunan Polish. Bortkiewicz lahir St. Petersburg, Imperial Russia ayeuna Russia sarta tamat sarjana hukum dina taun 1890. Taun 1898 manéhna ngaluarkeun ...

Central tendency

Central tendency mangrupa watesan anu digunakeun dina sababaraha widang panalungtikan empiris keur "acuan" anu ku ahli statistik kadangkala disebut "location". Hiji "measure of central tendency" séjénna nyaéta location parameter atawa statistik d ...

Cramér-Rao inequality

Dina statistik, Ka-teusarua-an Cramér-Rao, ngaran keur ngahargaan ka Harald Cramér jeung Calyampudi Radhakrishna Rao, ngagambarkeun wates luhur dina présisi éstimator statistis, dumasar kana informasi Fisher. Katangtuanna nyaéta informasi Fisher ...

Cumulant

Dina probability theory jeung statistik, cumulants κ n tiprobability distribution dirumuskeun ku e t X = exp ⁡ ∑ n = 1 ∞ κ n t n / n! {\displaystyle E\lefte^{tX}\right=\exp \left\sum _{n=1}^{\infty }\kappa _{n}t^{n}/n!\right} nu mana X nyaéta ung ...

Dispersi statistik

Ukuran dispersi statistik kudu ngahasilkeun angka nol lamun sakabéh data identik, sarta kudu naék lamun datana leuwih béda. Ukuran dispersi pangpentingna nyaéta simpangan baku, akar kuadrat varian. Ukuran séjénna nyaéta rentang, interquartile ran ...

Efficiency (statistics)

Dina statistik, efisiensi nyaéta salah ukuran keur estimator. Efisiensi dina unbiased statistik T dihartikeun salaku e T = 1 / I θ v a r T {\displaystyle eT={\frac {1/I\theta}\to 1\geq eT}

Estimator

Dina statistik, éstimator nyaéta fungsi data "diketahui" nu mana digunakeun keur nga-"estimasi" parameter anu teu "diketahui". Lobana éstimators nu béda ngamungkinkeunkeur unggal paramater anu "diberikan". Sabaraha kritéria digunakeun keur milih ...

Faktor Bayes

Dina statistik, pamakéan faktor Bayes nyaéta hiji alternatif Bayesian dina tés hipotésa statistik klasik. Ditangtukeun model pamilihan masalah nu kudu dipilih antara dua modél M 1 jeung M 2, dumasar kana vektor data x. Faktor Bayes K ditangtukeun ...

Fishers exact test

Fishers Exact Test nyaéta tes statistical significance dipaké dina analisa categorical data dina waktu ukuran sample leutik. Istilah ieu dimimitian ku R. A. Fisher, tur mangrupa salah sahiji tina kelas tes pasti. Fisher ngarancang ieu tes dumasar ...

Fungsi nu ngahasilkeun momen

Dina téori probabilitas jeung statistika, fungsi nu ngahasilkeun momen tina variabel acak X nyaéta M X t = e t X. {\displaystyle M_{X}t=E\lefte^{tX}\right.} Fungsi ieu ngahasilkeun momen tina sebaran probabilitas: E X n = M X n 0 = d n d t n | t ...

Fungsi sebaran kumulatif

Dina matematik, fungsi distribusi kumulatip ngajelaskeun probability distribution ti sakabéh nilai-real variabel acak, X. Keur satiap réal number x, cdf dirumuskeun ku F x = P ⁡ X ≤ x, {\displaystyle Fx=\operatorname {P} X\leq x,} nu mana sisi be ...

Fungsi survivor

Fungsi survivor atawa fungsi reliabiliti nyaéta sipat unggal variabel acak nu ngagambarkeun susunan kajadian, ilaharna pakait jeung paeh atawa gagalna sababaraha sistim, dumasar kana time. Ieu kawengku dina probabiliti nu mana sistim bakal nyalam ...