ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 112

Abasa

Surat Abasa nyaéta surat ka 80 dina Al Quran. Surat ieu kagolongkeun kana surat Makkiyah anu diwangun ku 42 ayat. Surat ieu dingaranan "Abasa", kecap anu aya dina ayat kahijina. Nurutkeun riwayat, dina hiji mangsa Rosululloh s.a.w. nampi para ino ...

At Takwir

At Takwir nyaéta surat ka-81 dina al Quran. Surat ieu kagolongkeun kana surat Makkiyah, diwangun ku 29 ayat. Dingaranan At Takwir anu hartina ngagulung ti kecap dasar ’kuwwirot’’ anu aya dina ayat kahiji surat ieu.

Al Infithor

Al Infithor nyaéta surat ka-82 dina al Quran. Surat ieu diwangun ku 19 ayat, kaasup golongan surat Makkiyah sarta diturunkeun sanggeus surah An Naziat. Al Infithor anu dijadikeun ngaran pikeun surat ieu téh kecap asal tina kecap Infathorot anu ay ...

Al Muthoffifin

Suraa Al Muthoffifin nyaéta surat ka-83 dina Al Quran. Surat ieu kagolongkeun surat Makkiyah, diwangun ku 36 ayat. Dingaranan Al Muthoffifin anu hartina Jalma-jalma anu macikeuh di cokot tina kecap al muthaffifiin anu aya dina ayat kahiji surat i ...

Al Insyiqoq

Al Insyiqoq nyaéta surat ka-84 dina al Quran. Surat ieu diwangun ku 25 ayat sarta kaasup kana golongan surat-surat Makkiyah sarta diturunkeun sanggeus surah Al Infithor. Dingaranan al insyiqoq, dicokot tina kecap anu aya dina awal surat ieu. Poko ...

Al Buruj

Surat Al Buruj nyaéta surat ka 85 dina Al Quran. Surat ieu kagolongkeun kana surat makiyyah anu diwangun ku 22 ayat. Dingaranan Al Buruuj anu hartina rasi béntang dicokot tina kecap al buruuj anu aya dina ayat kahiji surat ieu.

Ath Thoriq

Surah Ath Thoriq nyaéta surat ka 86 dina al Quran. Surat ieu kagolongkeun kana surat Makkiyah anu diwangun ku 17 ayat. Dingaranan Ath Thoriq anu hartina Anu datang dina wanci peuting dicokot tina kecap ath thaariq anu aya dina ayat kahiji surat ieu.

Al Ala

Surat Al `Ala nyaéta surat ka 87 dina Al Quran. Surat ieu kagolongkeun kana surat makiyyah anu diwangun ku 19 ayat. Dingaranan Al `Ala anu hartina Nu Maha Luhung dicokot tina kecap al `Alaa anu aya dina ayat kahiji surat ieu. Muslim r. a. ngariwa ...

Al Ghosyiyah

Surah Al Ghosyiyah nyaéta surat ka-88 dina Al Quran. Surat ieu kagolongkeun kana surat Makkiyah sarta diwangun ku 26 ayat. Dingaranan Al Ghosyiyah anu hartina Poé Pangbalesan dicokot tina kecap al ghosyiyah anu aya dina ayat kahiji surat ieu. Anu ...

Al Fajar

Surat Al Fajar nyaéta surat ka-89 dina Al Quran. Surat ieu kagolongkeun surat Makkiyah anu diwangun ku 30 ayat. Dingaranan Al fajar anu hartina Balébat dicokot tina kecap al fajr anu aya dina ayat kahiji surat ieu.

Al Balad

Surat Al Balad nyaéta surat ka-90 dina al Quran. Surat ieu kagolongkeun surat Makkiyah anu diwangun ku 20 ayat. Dingaranan "Al Balad" anu hartina Nagri dicokot tina kecap "al balad" anu aya dina ayat kahiji surat ieu. Anu dimaksud ku dayeuh dina ...

Asy Syams

Surat Asy-syams nyaéta surat ka-91 dina al Quran, diwangun ku 15 ayat, kaasup golongan surat Makkiyah, diturunkeun sanggeus surat Al Qodar. Dingaranan Asy Syams dicokot tina kecap Asy Syams anu aya dina ayat munggaran surat ieu.

Al Lail

Surat Al Lail nyaéta surat ka-92 dina al Quran. Surat ieu diwangun ku 21 ayat, kaasup golongan surat Makkiyah, diturunkeun sanggeus surat Al Ala. Surat ieu dingaranan Al Lail, dicokot tina kecap al lail anu aya dina ayat kahiji surat ieu.

Adh Dhuha

Surat Adh-duhaa nyaéta surat ka-93 dina al Quran sarta diwangun ku 11 ayat. Surat ieu kaasup golongan surat Makkiyah sarta diturunkeun sanggeus surat Al Fajar. Ngaran Adh Dhuhaa dicokot tina kecap anu aya dina ayat kahiji, anu hartina "waktu duha ...

Al Insyiroh

Surat Al Insyiroh nyaéta surat ka-94 dina al Quran. Surat ieu diwangun ku 8 ayat sarta kaasup kana golongan surat-surat Makkiyah sarta diturunkeun sanggeus surat Ad-duha.

At Tin

Surah At Tin nyaéta surah ka-95 dina al Quran. Surah ieu diwangun ku 8 ayat sarta kaasup golongan surah Makkiyah. Surah ieu diturunkeun sanggeus surah Al Buruj. Ngaran at Tin dicokot ti kecap "at-tin" anu aya dina ayat kahiji surah ieu anu hartin ...

Al Qodar

Surah Al Qodar nyaéta surah ka-97 dina al Quran anu diwangun ku 5 ayat sarta kaasup golongan surah Makkiyah. Surah ieu diturunkeun sanggeus surah Abasa sarta dingaranan "al qodar" anu dicokot tina kecap "al qodar anu aya dina ayat kahiji surat ieu.

Al Bayyinah

Surah Al bayyinah nyaéta surah ka-98 dina al Quran. Surah ieu diwangun ku 8 ayat, kaasup golongan surah-surah Madaniyah, diturunkeun sanggeus surah At Talaq. Dingaranan Al Bayyinah dicokot tina kecap-kecap "al bayyinah" anu aya dina ayat kahiji s ...

Al Adiyat

Surat Al Adiyat diwangun ku 11 ayat sarta kagolongkeun kana surat makkiyah, surat ieu diturunkeun sanggeus surat Al Asri. Ngaran Al Adiyat dicokot tina kecap Al Aadiyaat anu hartina lumpat tarik anu aya dina ayat kahiji surat ieu. Poko-poko eusin ...

Al Qoriah

Surat Al Qoriah nyaéta surat ka-101 dina Al Quran. Surat ieu diwangun ku 11 ayat, kaasup golongan surat-surat Makkiyah, diturunkeun sanggeus surat Quraisy. Ngaran Al Qoriah dicokot tina kecap Al qoriah anu aya dina ayat kahiji, nu hartina nu ngag ...

At Takatsur

Surat At Takatsur nyaéta surat ka-102 dina Al Quran. Surat ieu diwangun ku 8 ayat sarta kaasup kana golongan surat Makkiyah, diturunkeun sanggeus surat Al Kautsar. Dingaranan At Takatsur dicokot tina kecap At takatsur anu aya dina ayat kahiji sur ...

Al Asri

Surat Al Asri nyaéta surat ka-103 dina Al Quran. Surat ieu digolongkeun surat makkiyah sarta diwangun ku 3 ayat. Kecap Al Asri atawa Al Ashr hartina téh waktu/mangsa sarta dicokot tina ayat kahiji ieu surat. Eusi surat ngagambarkeun yén saéstuna ...

Al Humazah

Surat Al Humazah nyaéta surat ka-104 dina Al Quran. Surat ieu diwangun ku 9 ayat sarta digolongkeun kana surat makkiyah. Kecap Al Humazah hartina "tukang nyawad" sarta dicokot tina ayat kahiji ieu surat. Poko eusi surat ieu téh nyaéta ancaman All ...

Al Fil

Surah Al-fil nyaéta surat ka-105 dina Al Quran sarta diwangun ku 5 ayat. Surat ieu kagolongkeun kana surat makkiyah. Ngaran Al Fiil sorangan hartina Gajah anu dicokot ti ayat kahiji tina ieu surat. Jejer surat ieu téh nyaéta carita gagalna usaha ...

Quraisy (surat)

Surah Quraisy nyaéta surat ka-106 dina Al Quran. Surat ieu diwangun ku 4 ayat sarta kaasup kana surat makiyyah. Kecap Quraisy sorangan nujul ka kaum Quraisy nyaéta kaum anu meunang kapercayaan ngajaga Kabah. Poko eusina surat ieu ngajelaskeun kah ...

Al Maun

Surat Al Maun nyaéta surat ka-107 dina Al Quran. Surat ieu digolongkeun kana surat-surat makkiyah sarta diwangun ku 7 ayat. Kecap Al Maauun sorangan hartina barang-barang anu kapaké, dicokot tina ayat ka-7 ti surat ieu. Poko eusi suratna nyaritak ...

Al Kautsar

Surat Al Kautsar nyaéta surah ka-108 dina Al Quran. Surat ieu kaasup surat makiyyah sarta diwangun ku 3 ayat. Kecap Al Kautsar sorangan boga harti nikmat anu réa sarta dicokot tina ayat kahiji ieu surat. Poko eusi surat ieu nyaéta paréntah ngalak ...

Al Kafirun

Surat Al Kafirun nyaéta surat ka-109 dina Al Quran. Surat ieu diwangun ku 6 ayat sarta kaasup kana surat Makkiyah. Ngaran Al Kaafiruun dicokot tina kecap anu mecenghul dina ayat kahiji surat ieu. Poko eusi surat ieu téh henteu dibeunangkeunana ko ...

An Nasr

Surat An Nasr nyaéta surat ka-110 dina Al Quran. Surat ieu diwangun ku 3 ayat sarta kaasup surat madaniyah. An Nasr hartina pitulung, ngaran surat ieu patula-patali jeung jejer surat ieu nyaéta jangji yén pitulung Alloh baris datang sarta Islam b ...

Al Masad

Surah Al Masad atawa Al Lahab nyaéta surat ka-111 dina Al Quran. Surat ieu diwangun ku 5 ayat sarta kaasup surat makiyyah. Ngaran Al Lahab dicokot tina kecap Al Lahab anu aya dina ayat katilu anu hartina seuneu nu ngéntab-ngéntab. Poko eusi surat ...

Al Falaq

Surah Al-Falaq - Subuh – nyaéta surat Al Quran anu diturunkan di Madinah sanggeus Surat Al Fiil. Surat ieu ngandung lima ayat sarta ditempatkeun dina susunan surat Al Quran sabagé surat nu ka- 113.

Al-Ikhlas

Surah Al Ikhlas nyaéta surah ka 112 dina Al Quran. Surah ieu digolongkeun kana surah makkiyah, diwangun ku 4 ayat sarta poko eusina nyaéta negeskeun kaésaan Alloh bari nampik sagala wangun penyekutuan Mantenna.

An Nas

Surat An Nas nyaéta surah pamungkas dina Al Quran. Ngaran An-nas dicokot tina kecap An-nas anu sababaraha kali disebut dina surat ieu anu hartina manusa. Surat ieu kaasup kana golongan surat makkiyah. Eusi surat nyaéta ngajurung manusa ménta pana ...

Rusman Sutiasumarga

Rusman Sutiasumarga lahir di Sagalaherang, Subang tanggal 5 Juli 1917. Nilik kana tanggal lahirna Rusman Sutiasumarga téh leuwih deukeut ka para pangarang anu ku M.A Salmun mah disebut Angkatan Parahiangan. Tapi sabalikna, mun nilik aktivitas sus ...

Arsénal F.C.

Arsénal F.C. nyaéta hiji kleub sépak bola profésional Inggris anu basisna di daérah London Kalér, London. Arsénal miboga jujuluk The Gunners, sarta miboga warna kostum beureum bodas. Arsénal bisa disebut kleub paling suksés di sépak bola Inggris, ...

Liverpool F.C.

Liverpool Football Club dipikawanoh ogé salaku Liverpool atawa The Reds nyaéta hiji klub sépak bola asal Inggris. Liverpool puseurna nyaéta di Kota Liverpool. Kiwari Liverpool nyaéta pamilon Liga Utama Inggris.

A.C. Milan

A.C. Milan mangrupa hiji kleub sépak bola asal Italia. A.C. Milan dina taun 2007 ngajawaraan Liga Champions ku pangrojong pamaén utama saperti Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta, jeung Massimo Ambrosini. A.C. Milan mibanda kostum ...

A.S. Roma

A.S. Roma nyaéta hiji kleub sépak bola ti Roma, Italia. A.S. Roma panungtungan meunangkeun liga Seri A dina usun 2000-2001 ku asuhan palatih Fabio Capello. Loba jujuluk anu nujul ka ieu kleub di antarana Giallorossi, La Maggica, i Lupi. Warna kos ...

F.C. Internazionale Milano

F.C. Internazionale Milano atawa Inter Milan mangrupa hiji kleub sépak bola asal Italia. Di awal taun 2000, dina apingan Roberto Mancini jeung Jose Mourinho, Nerazzurri meunangkeun lima gelar Serie A. Di taun 2010, Inter Milan meunangkeun Serie A ...

Club Atlético de Madrid

Club Atlético de Madrid atawa Atlético Madrid mangrupa kleub sépak bola asal Spanyol. Atlético Madrid ogé mangrupa kleub rival sakota jeung Real Madrid C.F. Atlético Madrid meunang jujuluk Los Colchoneros. Atlético Madrid miboga kostum nu warnana ...

FC Barcelona

FC Barcelona nyaéta hiji kleub olahraga di Barcelona, Katalonia, Spanyol anu mibanda kleub-kleub dina sawatara widang olahraga, tapina nu leuwih ténarna mah nyaéta dina sépak bola. Kleub ieu miboga motto El Barca Es Mas Que Un Club.

Makan Konaté

Makan Konaté nyaéta pamaen bal ti Mali anu ayeuna nguatan Pérsib Bandung di Liga Super Indonésia. Anjeunna ngamimitian karir jadi pamaén bal di Indonésia jeung PSPS Pekanbaru taun 2012. Sanggeus sataun, PSPS Pekanbaru ngalaman krisis keuangan klu ...

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti. Manéhna nyaéta mantan pamaén bal nu ayeuna boga profesi salaku tukang ngalatih. Salaku pamaén, Ancelotti tampil 26 kali jeung timnas Italia jeung miluan dina ajang Piala Dunia 1986 jeung 1990. Manéhna ngamimitian karir maén dina ...

Basuki (pelawak)

Agus Basuki Bin Suwito Hadiwiryono nyaéta saurang pelawak Indonésia. Manéhna ngaliwatan mangsa leutikna di Semarang. Bapana nyaéta Pete landian Suwito, urut anggota Srimulat. Pete sarta Basuki memang sarupa tapi teu sarua. Anu hiji bapa, hijina a ...

Furious 7

Furious 7 nyaéta pilem aksi Amérika Sarikat anu disutradaraan ku James Wan sarta ditulis ku Gary Scott Thompson jeung Chris Morgan. Pilem ieu neruskeun éksploitasi global dina kagiatan monopoli anu teu kabendung dina bag-bagan babalapan, Vin Dies ...

Kahitna

Kahitna nyaéta grup musik asal Bandung, Jawa Barat anu dijieun ping 24 Juni 1996, nu diidéan ku musisi Yovie Widianto anu sakaligus jadi pamaén keyboard. ku lantaran aransemen musik anu hadé, Kahitna suksés ngagabungkeun unsur jazz, pop, fussion ...

Koes Plus

Koes Plus nyaéta kelompok musik pang légendaris di Indonésia. Puluhan tembang, komo ratusan, lahir ti kelompok musik ieu, ti anu vérsi pop, pop Jawa, wirahma malayu, dangdut, pop barudak, tembang bahasa Inggris, wirahma keroncong, folk song, sart ...

Power Metal

Power Metal nyaéta band aliran Heavy metal anu asalna ti Indonesia, Power Metal mimiti dijieun kalayan ngaran Power Band kalayan formasi mimiti Totty M. vokal, Ipunk gitar, Pras Hadi bass, Raymond keyboard, sarta Mugix drum. Tapi formasi kasebut ...

Project Pop

Project Pop mangrupa grup musik anu asalna ti Bandung.anu dipikawanoh rumpaka-rumpaka laguna téh guyonan.Anggotana asalna ti grup bobodoran Padhyangan. Project pop mangrupa band komedi kréatif anu asalna ti grup Padhyangan, kelompok anu diwangun ...

The Changcuters

The Changcuters mangrupa sahiji grup musik asal Bandung, Indonesia. Grup musik nu nangtung ti 19 Séptémber 2005 ieu anggotana Mohammad Tria Ramadhani alias Tria vokalis, Muhammad Iqbal atawa Qibil backing vocal & gitaris, Arlanda Ghazali Langitan ...